สรุปมาตรา 33-39-40

10 จังหวัดแรก จะยังสมัครได้ไหม หลังจาก 31 ก.ค.31 ตอบแล้ว ต้องสมัครภายใน 31 ก.ค.64 และจ่ายเงินไม่เกิน 10 ส.ค.64 สรุป : สมัครได้ / แต่ไม่ได…

ิbank bank

24/08/2021