LINE BK ปล่อยสินเชื่อ สมัครผ่านมือถือวงเงิน 100,000 บาท

เปิดให้อีกรอบ! โครงการ #คนละครึ่ง เฟส 5

เตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ รอบที่แล้วไม่ทัน รอบนี้ต้องไม่พลาด เนื่องจากมีผู้ไม่ใช้สิทธิครั้งแรกก่อนวันที่ 14 ก.ย. 65 กว่า 3.07 ล้านราย สิทธินั้นจึงนำมาเปิดให้ลงอีกรอบ รอลงกันได้เลย

รัฐบาลได้ออกมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 36.32 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 22,902.04 ล้านบาท จำแนกการใช้จ่ายเป็น

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิ 12.06 ล้านคน ยอดใช้จ่าย 2,402.30 ล้านบาท

2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ผู้ใช้สิทธิ 860,550 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 171.08 ล้านบาท

ส่วนโครงการคนละครึ่งมีผู้ใช้สิทธิ รวมทั้งสิ้น 23.40 ล้านคน จากเดิมที่มีผู้มีสิทธิลงทะเบียนเดิมกว่า 26 ล้านคน มียอดใช้จ่ายรวม 20,328.66 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 10,303.95 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 10,024.71 ล้านบาท

“ขณะนี้ผู้ที่มีสิทธิเดิมยังลงทะเบียนไม่ครบ ทำให้สิทธิคนละครึ่ง ยังคงเหลือ 3.07 ล้านราย ซึ่งนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้สั่งการให้นำสิทธิโครงการคนละครึ่งที่คงเหลือ มาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง ส่วนรายละเอียดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง”

LINE BK อนุมัติไว ไม่มีร ายได้ประจำก็สามารถยืมได้

อย า กจะใช้วงเ งินเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ทันที เบิกถอนเงิ นสดได้สะดวกสบ ายทุกที่ทุกเวล า

โดยไม่มีค่ าธรรมเนียม ได้วงเ งินคืนทันทีเมื่อชำระคืน และผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน

ร ายละเอียดและขั้นตอนการยืม มีอะไรบ้ างไปดูกันได้เลย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/วงเงิ นให้ยืม

วัตถุประสงค์

สินเชื่ อหมุนเวียน เพื่อนำไปใช้ประโยช น์ตามที่ผู้กู้ต้องการ เช่ น เพื่อการบริโภค และการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

วงเงิ นพร้อมใช้

จ่ายต่ำสุดแค่เดือนละ 2% หรือ 200 บ าท

คิดดอกเบี้ยร ายวัน ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น

เบิกถอนเงิ นได้ง่าย แค่โอนผ่ านไลน์

ยอดขั้นต่ำในการกดเงิ น 200 บ าท

วงเ งินผ่อนชำระ

รับเ งิน

ก้อน ผ่อนสบ าย จ่ายเป็นงวด

ลดต้นลดดอก จ่ายโปะเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่คิดค่ าปรับ

วิธีการสมั คร/คุณสมบัติ

เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี

สัญชาติไทย

มีบัญชีเ งินฝาก LINE BK

ร ายได้ขั้นต่ำ วงเงิ นให้ยืม 7,000 บ าทต่อเดือน

เอกส ารประกอบการสมั คร

เพียงเป็นลู กค้าบัญชีเ งินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกส ารเพื่อยืนยันตัวตน

ใช้เพียงเอกส ารเพื่อยืนยันร ายได้ในกรณีเป็นลู กค้ าให ม่ธนาค ารกสิกรไทย

สำเนาบัญชีธนาค ารย้อนหลัง 6 เดือน ธนาค ารใดก็ได้ ได้สูงสุดถึง 5 บัญชี

วิธีการสมั คร

ขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าหลัก LINE BK เลือกแถบเมนูด้านซ้ายบนแล้วเลือก “วงเ งินให้ยืม”

ขั้นตอนที่ 2

รับทร าบและยอมรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม “สมั คร”

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบและกรอกข้อมูลต่างๆสำหรับการขอสินเ ชื่อ เช่ น ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลเพิ่มเติม,

ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่ อที่มีกับสถาบันการเงิ นอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 4

ยืนยันข้อมูลการขอสินเชื่ อ

ขั้นตอนที่ 5

อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

ขั้นตอนที่ 6

ระบุวงเงิ นที่ต้องการขอกู้ และบัญชีเพื่อการหักชำระ หากระบบไม่สามารถตรวจสอบร ายได้ของผู้สมั ครได้

หรือผู้สมั ครต้องการวงเงิ นที่มากขึ้น ผู้สมั ครจะต้องแนบ Bank Statement 6 เดือนล่ าสุด (JPG, PNG, HEIC เท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 7

ยืนยันการสมั ครสินเ ชื่อ

ขั้นตอนที่ 8

สัญญาสินเชื่ อเสร็จสมบูรณ์

สามารถอ่านร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ LINE BK

Facebook Comments Box