บุคคลธนชาต เดือดร้อนสมัครได้เลยวงเงินสูงสุด 5 เท่า

วันสุดท้าย คนละครึ่งเฟส 5 สำหรับผู้ใช้สิทธิเป็นครั้งแรก ภายใน 5 ทุ่มคืนวันที่ 14 ก.ย. นี้ ก่อนเสียสิทธิ 800 บาท

วันที่ 14 กันยายน 2565 จะเป็นวันสุดท้ายที่โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 5” เปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้สิทธิโครงการดังกล่าวครั้งแรก เพื่อรักษาสิทธิการใช้จ่ายต่อเนื่องจนจบโครงการ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ กรณีผู้รับสิทธิรายเก่า (เคยได้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 4) จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. ส่วนกรณีผู้รับสิทธิรายใหม่ (ไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 4) จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หรือใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการ หลังวันที่ 1 กันยายน 2565

 

สินเชื่ อส่วนบุคคลจากธนาค ารธนชาตที่พร้อมช่วยเหลือทำให้ท่านสามารถนำเงิ นไปหมุนเวียนได้ตามความต้องการ

สามารถตอบโจทย์ประชาชนทุกท่านได้เป็นอย่ างดี

ท่านสามารถเข้าไปสอบถามขอสินเชื่ อได้แล้ววันนี้ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดก็ตาม

ถึงแ ม้ท่านจะมีอาชีพอิสระหรือประกอบธุรกิจของตัวเองก็ไม่จำเป็น ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือใช้หลักท รัพย์ค้ำประกันใดๆ

ทางธนาค ารธนชาตพร้อมปล่อยวงเงิ นให้กู้สูงสุด 5 เท่าของร ายได้มีวงเงิ นสูงสุดที่ไม่เกิน 1 แสนบ าท

พร้อมทั้งยังอนุมัติผ่ าน โอนเ งินเข้าบัญชีหรือเบิกจ่ายได้ง่ายๆที่ตู้ เอทีเอ็มโดยที่ไม่มีการหักค่ าธรรมเนียม

ในการเบิกจ่ายหรือเบิกถอน อีกทั้งยังให้กูยืมชำระแบบเรียบง่ายจ่ายแบบร ายเดือนในอัตร าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0%

สินเชื่ อของธนชาติขั้นต่ำจะต้องชำระ 3% แต่จะต้องไม่น้อยไปกว่า 500 บ าทของวงเงิ นกู้

สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาค ารธนชาตสาขาใกล้บ้ านท่านหรือทุกสาขาทั่วประเทศ

หรือหากไม่สะดวกเดินทางสามารถสอบถามผ่ านทาง call center โทร 1770

Facebook Comments Box