บุคคลไทยเอซสินเชื่อเปิดลงทะเบียน 50,000 บาท

กระทรวงการคลัง รายงานยอดการใช้จ่ายโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 19.37 ล้านคน ยอดใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจรวม 12,228.84 ล้านบาท โดยใช้จ่ายผ่านร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดจำนวน 4,421.58 ล้านบาท รองลงมาคือ ร้านค้าทั่วไป 4,064.46 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 2,897.83 ล้านบาท ร้าน OTOP 642.57 ล้านบาท ร้านบริการ 192.63 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 9.77 ล้านบาท ส่วนยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่กว่า 368 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” อีก 4.2 ล้านคนที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิ จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หากเลยกำหนดจะถูกตัดสิทธิทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02-111-1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

“คนละครึ่งเฟส 5” 4.2 ล้านคนจ่อโดนตัดสิทธิ์ ดูวิธีเติมเงินใช้จ่ายครั้งแรก

ข้อควรระวังถูกตัดสิทธิ

– รายเก่า

ผู้ที่เคยร่วมโครงการฯ ต้องใช้สิทธิใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งหากไม่ใช้สิทธิตามระยะเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิทันที

– รายใหม่

ผู้ที่ไม่เคยร่วมโครงการฯ ต้องใช้สิทธิใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หรือ ต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการหลังวันที่ 1 กันยายน 2565 จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งหากไม่ใช้สิทธิตามระยะเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิทันทีเช่นกัน

วิธีการเติมเงิน “คนละครึ่ง” เข้าแอปฯ เป๋าตัง เพื่อเริ่มใช้จ่ายโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” ซึ่งจะช่วยรักษาสิทธิ์ให้เราใช้จ่ายไปจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ ป้องกันไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์

วิธีการเติมเงิน “คนละครึ่ง” เข้าแอปฯ เป๋าตัง เพื่อเริ่มใช้จ่ายโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” สามารถทำได้หลายวิธี

1. เติมเงินผ่านระบบ โมบายแบงก์กิ้ง

เปิดแอปฯ “เป๋าตัง”
เลือกไปที่เมนู “G-Wallet”
เลือก “เติมเงิน”
เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน
เลือกเติมผ่าน “Mobile Banking”
ใส่รหัส G-Wallet 15 หลัก หรือกดคัดลอก
เปิดแอปฯ ธนาคารส่วน “PromptPay e-Wallet”
ใส่เลขจำนวนเงินที่ต้องการเติม
กด “ตกลง” เพื่อเติมเงิน
2. เติมเงินผ่าน “QR Code พร้อมเพย์”

เปิดแอปฯ “เป๋าตัง”
เลือก “G-Wallet”
เลือกเมนู “เติมเงิน”
เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน
เลือกเติมทาง “QR Code พร้อมเพย์”
กดบันทึกรูป “QR Code พร้อมเพย์”
เปิดแอปฯ ธนาคารที่ต้องการเติมเงิน
เลือก “สแกน” เพื่ออัปโหลด
ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ
กด “ตกลง” เพื่อทำรายการให้สำเร็จ
3.เติมเงินหน้า “ตู้เอทีเอ็ม” ของธนาคาร

สำหรับการเติมเงินผ่านหน้าตู้เอทีเอ็มธนาคาร สามารถทำได้ด้วยกันทั้งหมด 7 ธนาคาร โดยมี 5 ธนาคารที่ทำรายการเหมือนกัน และอีก 2 ธนาคารที่ทำรายการแตกต่างจากที่กล่าวมา ดังนี้

โดย 5 ธนาคารที่ทำรายการเหมือนกัน คือ ธนาคารธนชาติ , ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงเทพ

เข้าแอปฯ ของธนาคาร
จากนั้นเลือก “เติมเงิน หรือ ชำระเงิน”
เลือกเมนูในส่วน “เติมเงินพร้อมเพย์”
เลือกประเภทบัญชี
ใส่เลข “G-Wallet” 15 หลักกับจำนวนเงิน
กดยืนยันเพื่อทำรายการสำเร็จ
ส่วนอีก 2 ธนาคารที่ทำรายการแตกต่างกัน (แต่ไม่มาก) คือ ธนาคารทหารไทย และ ธนาคารกรุงไทย โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ธนาคารทหารไทย

เลือก “โอนเงิน”
กด “ยืนยัน”
เลือกประเภทบัญชี แล้วกดโอนเงินด้วย “บริการพร้อมเพย์”
ทำการเลือกโอนเงินไปยัง E-Wallet
ใส่รหัส G-Wallet 15 หลัก และใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติม
กดทำรายการสำเร็จ
ธนาคารกรุงไทย

เลือก “เติมเงิน”
เลือก “เติมเงินพร้อมเพย์”
เลือกประเภทบัญชี
ใส่หมายเลข G-Wallet 15 หลัก พร้อมใส่จำนวนเงินที่ต้องการ
กดยืนยัน ทำรายการสำเร็จ

สินเชื่อ ไทยเอซ แคปปิตอล เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับผู้มีความต้องการใช้เงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายต่างๆ

โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน และสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพ รู้ผลอนุมัติภายใน 2 วัน โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กรกำกับได้

จุดเด่น

อนุมัติง่าย ทราบผลเบื้องต้นภายใน 2 วัน
อายุเกิน 60 ปี ผู้กู้ก็สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อได้
สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้กู้อายุเกิน 60 ปีก็กู้ได้
ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น


เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดาทั่วไป

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุในอีก 1 เดือน
สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
สลิปเงินเดือน หรือ บิลขายของ
สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ 3 เดือนล่าสุด (กรณีที่มีการผ่อนรายเดือน)


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้
ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

เตรียมเอกสาร ตามที่แสดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
ทำเรื่องยื่นกู้ขอสินเชื่อที่บริษัทฯ
ทราบผลอนุมัติสินเชื่อ
บริษัทนัดไปทำสัญญาที่ที่พักของลูกค้า
บริษัทโอนเงินให้ลูกค้า หรือลูกค้ารับเงินที่บริษัท

Facebook Comments Box