สินเชื่อธกส. ช่วนสานฝัน วงเงิน 100,000 บาท ผ่อนสบายมาก

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด หรือ บัตรคนจน หลังจากที่ กระทรวงการคลัง ได้เปิดระบบให้ลงทะเบียนทั้งระบบออนไลน์และ Walk in ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 และจะมีการประกาศผลรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป นั้น

การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (คลิก) หรือ https://welfare.mof.go.th (คลิก) เลือกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด ของผู้ลงทะเบียน

กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร?

แนะนำสำหรับผู้ที่ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ไม่ผ่าน ไปดูว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้าง

ตรวจสอบคุณสมบัติให้ละเอียดอีกครั้ง ว่าเรามีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในการร่วมโครงการฯ หรือไม่ สำหรับคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน สามารถดำเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ (คลิกที่นี่)

ธ.ก.ส. ปล่อย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ช่วยเกษตรและครอบครัว

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุน ในการเริ่มต้น ประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท จาก ธ.ก.ส.

จุดเด่น

สร้างอาชีพในระยะยาว

ระยะเวลาปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก

ช่วยเหลือจากผลกระทบ โควิด-19

ดอกเบี้ยต่ำมากๆ คิดที่ 4% ต่อปี ใน 3 ปีแรก


คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ CV-19 ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร

ประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

อัตราดอกเบี้ย

กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

วงเงินปล่อยกู้

กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

Facebook Comments Box