สินเชื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ธกส. วงเงิน 50,000 บาท

นครราชสีมา- กรณีรัฐบาลต่อยอดโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ให้วงเงิน 800 บาท ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต่างเรียกร้องขอให้รัฐบาลเพิ่มวงเงินสูงขึ้นอีก เนื่องจากไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สินค้าแพง ในปัจจุบัน

6 ก.ย.65 พ่อค้า-แม่ค้าในเขตพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า โครงการคนละครึ่ง เฟส 5 นี้ ทำร้านค้าเงียบเหงามาก เพราะประชาชนส่วนใหญ่จะเก็บเงินไว้ใช้จ่ายซื้อสินค้าเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

นายไพล กสิประกอบ อายุ 53 ปี พ่อค้าขายเปลยวน ในตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย บอกว่า มีประชาชนมาใช้สิทธิคนละครึ่งน้อยมาก และบางคนยังยืนยันสิทธิไม่ผ่าน ในขณะที่บางคนจะเซฟเงินไว้ซื้อของที่จำเป็น เพราะรอบนี้ ยอดเงินโครงการคนละครึ่ง ลดเหลือเพียง 800 บาทเท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าทุกรอบที่ผ่านมา ตนจึงอยากให้เพิ่มวงเงิน เป็น 1,000-1,500 บาท เพราะจะทำให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าได้หลายชนิดมากขึ้น

Smart Cash เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน ให้กู้สูงสุด 50,000 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้เปิดลงทะเบียนสินเชื่อ Smart Cash เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 ผู้ที่มีบัญชี ธ.ก.ส.กู้เงินสูงสุด 50,000 บาท ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ที่ไม่มีหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล (A-Cash)
ผ่านการพัฒนาอาชีพ
ไม่มีสถานะหนี้เป็น NPLs ทุกสัญญาในวันที่ยื่นของสินเชื่อ
เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
สามารถชำระหนี้โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบได้อย่างน้อย 2 งวด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่เคยกู้

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

กำหนดให้ชำระต้นเงิน และดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้น พร้อมกันทั้งจำนวน ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม


หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
อัตราดอกเบี้ย

คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ
หลักประกันเงินกู้

1. ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

2. ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

3. บุคคล 2 คนค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท

เงื่อนไขการกู้ตามโครงการ

เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อ พร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่ ลูกค้าเบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้

Facebook Comments Box