ธกส. สานฝันทุกคน ยืมได้ทันที 100,000 บาท

(1 ก.ย.2565) เป็นวันเริ่มต้นในการใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 5” ทั้งรายเก่า และรายใหม่ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว สามารถเติมเงินใช้จ่ายผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ได้เลย ซึ่งต้องเริ่มใช้ครั้งแรกภายใน 14 วัน มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ

วิธีการเติมเงิน “คนละครึ่ง” เข้าแอปฯ เป๋าตัง เพื่อเริ่มใช้จ่ายโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” สามารถทำได้หลายวิธี

1. เติมเงินผ่านระบบ โมบายแบงก์กิ้ง

เปิดแอปฯ “เป๋าตัง”
เลือกไปที่เมนู “G-Wallet”
เลือก “เติมเงิน”
เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน
เลือกเติมผ่าน “Mobile Banking”
ใส่รหัส G-Wallet 15 หลัก หรือกดคัดลอก
เปิดแอปฯ ธนาคารส่วน “PromptPay e-Wallet”
ใส่เลขจำนวนเงินที่ต้องการเติม
กด “ตกลง” เพื่อเติมเงิน
2. เติมเงินผ่าน “QR Code พร้อมเพย์”

เปิดแอปฯ “เป๋าตัง”
เลือก “G-Wallet”
เลือกเมนู “เติมเงิน”
เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน
เลือกเติมทาง “QR Code พร้อมเพย์”
กดบันทึกรูป “QR Code พร้อมเพย์”
เปิดแอปฯ ธนาคารที่ต้องการเติมเงิน
เลือก “สแกน” เพื่ออัปโหลด
ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ
กด “ตกลง” เพื่อทำรายการให้สำเร็จ


3.เติมเงินหน้า “ตู้เอทีเอ็ม” ของธนาคาร

สำหรับการเติมเงินผ่านหน้าตู้เอทีเอ็มธนาคาร สามารถทำได้ด้วยกันทั้งหมด 7 ธนาคาร โดยมี 5 ธนาคารที่ทำรายการเหมือนกัน และอีก 2 ธนาคารที่ทำรายการแตกต่างจากที่กล่าวมา ดังนี้

โดย 5 ธนาคารที่ทำรายการเหมือนกัน คือ ธนาคารธนชาติ , ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงเทพ

เข้าแอปฯ ของธนาคาร
จากนั้นเลือก “เติมเงิน หรือ ชำระเงิน”
เลือกเมนูในส่วน “เติมเงินพร้อมเพย์”
เลือกประเภทบัญชี
ใส่เลข “G-Wallet” 15 หลักกับจำนวนเงิน
กดยืนยันเพื่อทำรายการสำเร็จ


ส่วนอีก 2 ธนาคารที่ทำรายการแตกต่างกัน (แต่ไม่มาก) คือ ธนาคารทหารไทย และ ธนาคารกรุงไทย โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ธนาคารทหารไทย

เลือก “โอนเงิน”
กด “ยืนยัน”
เลือกประเภทบัญชี แล้วกดโอนเงินด้วย “บริการพร้อมเพย์”
ทำการเลือกโอนเงินไปยัง E-Wallet
ใส่รหัส G-Wallet 15 หลัก และใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติม
กดทำรายการสำเร็จ
ธนาคารกรุงไทย

เลือก “เติมเงิน”
เลือก “เติมเงินพร้อมเพย์”
เลือกประเภทบัญชี
ใส่หมายเลข G-Wallet 15 หลัก พร้อมใส่จำนวนเงินที่ต้องการ
กดยืนยัน ทำรายการสำเร็จ
ข้อควรระวังถูกตัดสิทธิ

– รายเก่า

ผู้ที่เคยร่วมโครงการฯ ต้องใช้สิทธิใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งหากไม่ใช้สิทธิตามระยะเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิทันที

– รายใหม่

ผู้ที่ไม่เคยร่วมโครงการฯ ต้องใช้สิทธิใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หรือ ต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการหลังวันที่ 1 กันยายน 2565 จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งหากไม่ใช้สิทธิตามระยะเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิทันทีเช่นกัน

ธ.ก.ส. ปล่อย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ช่วยเกษตรและครอบครัว

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุน ในการเริ่มต้น ประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท จาก ธ.ก.ส.

จุดเด่น

สร้างอาชีพในระยะยาว

ระยะเวลาปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก

ช่วยเหลือจากผลกระทบ โควิด-19

ดอกเบี้ยต่ำมากๆ คิดที่ 4% ต่อปี ใน 3 ปีแรก


คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ CV-19 ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร

ประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

อัตราดอกเบี้ย

กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

วงเงินปล่อยกู้

กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

Facebook Comments Box