เงินหมุนเวียนสินเชื่อทันเดอร์ ยืมได้เลยวงเงิน 50,000 บาท

เปิดแล้ว! รับสมัคร ทหารออนไลน์ ทบ.หวังลดจำนวนเรียกเกณฑ์ปี 2566  กระทรวงกลาโหมได้ขยายการรับสมัครทหารออนไลน์ ไปใน 3 ส่วนราชการ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพอากาศ และกองทัพบก เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าประจำการมากขึ้น

พร้อมขยายเวลารับสมัครนานถึง 5 เดือน ระหว่าง 29 ส.ค. 65 – 29 ม.ค. 66 ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชม. หรือสามารถสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารใกล้บ้าน ใครสนใจก็ไปสมัครได้เลยย
คุณสมบัติ
– อายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ.2566 (พ.ศ. 2546 – 2548)
– อายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ.2566 (พ.ศ. 2537 – 2544) ที่ผ่านการตรวจเลือกฯ แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ
– ผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 146 ซม. ขึ้นไป
– ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา

สมัครได้ที่นี่ : https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/

เงิ นให้กู้ยืม แบบออนไลน์ผ่ าน แอป เงิ นทันเด้อ โดยมีวงเงิ นให้ตั้งแต่ 3,000 – 50,000 บ าท

และรู้ผลการขอสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ

เพียงแค่มีสัญชาติไทยและอายุ 20-57 ปีขึ้นไป

ที่ต้องการเงิ นทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ และอื่นๆ ร ายละเอียดมีดังนี้

 

ข้อดีของสินเชื้ อตั้งหลัก มีดังนี้

1. ให้วง เงิ นกู้ ตั้งแต่ 3,000 ไปจนถึงสูงสุดที่ 50,000 บ าท

2. คิดดอกเบี้ยเทียบเท่า 2.75% ต่อเดือน

3. สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 12 เดือน

4. สามารถยื่นกู้ออนไลน์ได้ตลอดเวล า และรับเงิ นใน 24 ชม.

 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่ อตั้งหลัก

1. สัญชาติไทย อายุ 20-57 ปี

2. บัตรประชาช น สำหรับใช้ในการสมั คร

3. สามารถทำเรื่องกู้ได้ ทั้งบุคคลทั่วไปที่มีร ายได้จากงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ ก็กู้ได้

4. ผู้กู้ต้องมีร ายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีออมทรั พย์ของไทยพาณิชย์

5. กรณีที่ผู้กู้ที่ยังไม่มีบัญชีออมทรั พย์กับไทยพาณิชย์ สามารถเปิ ดบัญชีออนไลน์ผ่ าน SCB EASY App ได้

ดอกเบี้ยและค่ าธรรมเนียม

– ดอกเบี้ย 33% ต่อปี*

– ไม่มีค่ าธรรมเนียมการใช้วงเงิ นสินเชื่ อ

– ไม่เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมอากรแสตมป์**

ท่านใดสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่ม สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาค ารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา

Facebook Comments Box