สินเชื่อบุคคลไทยเอซ เปิดให้ยืมวงเงิน 50,000 บาท

ความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. มีประชาชนรายเดิมหรือคนเก่าที่เคยใช้สิทธิโครงการระยะที่ 4 หรือ คนละครึ่งเฟส 4 กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 จำนวน 17.48 ล้านราย จากจำนวนประชาชนรายเดิมฯ ทั้งสิ้น 26.27 ล้านราย เท่ากับว่า คนละครึ่งรายเดิมยังไม่กดยืนยันสิทธิประมาณ 8.79 ล้านราย

สำหรับประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้วตั้งแต่วันแรกที่เปิดลงทะเบียน

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวย้ำว่า..
ประชาชนรายเดิมฯ ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังยังสามารถกดยืนยันสิทธิโครงการฯ ระยะที่ 5 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

ส่วนประชาชนรายใหม่ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 สำเร็จแล้ว ก็จะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เช่นกัน โดยประชาชนรายใหม่ฯ ที่ได้รับการแจ้งยืนยันสิทธิก่อนวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

สำหรับประชาชนรายใหม่ฯ ที่ได้รับการแจ้งยืนยันสิทธิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้จ่ายผ่านเป๋าตังภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความแจ้งยืนยันสิทธิ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดของโครงการฯ ระยะที่ 5 เพิ่มเติมได้ทาง www.คนละครึ่ง.com

 

สินเชื่อ ไทยเอซ แคปปิตอล เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับผู้มีความต้องการใช้เงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายต่างๆ

โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน และสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพ รู้ผลอนุมัติภายใน 2 วัน โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กรกำกับได้

จุดเด่น

อนุมัติง่าย ทราบผลเบื้องต้นภายใน 2 วัน
อายุเกิน 60 ปี ผู้กู้ก็สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อได้
สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้กู้อายุเกิน 60 ปีก็กู้ได้
ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น


เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดาทั่วไป

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุในอีก 1 เดือน
สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
สลิปเงินเดือน หรือ บิลขายของ
สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ 3 เดือนล่าสุด (กรณีที่มีการผ่อนรายเดือน)


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้
ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

เตรียมเอกสาร ตามที่แสดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
ทำเรื่องยื่นกู้ขอสินเชื่อที่บริษัทฯ
ทราบผลอนุมัติสินเชื่อ
บริษัทนัดไปทำสัญญาที่ที่พักของลูกค้า
บริษัทโอนเงินให้ลูกค้า หรือลูกค้ารับเงินที่บริษัท

Facebook Comments Box