สินเชื่อวงเงินออนไลน์ให้ยืม สมัครรับได้สูงสุด 3,000 – 50,000 บาท

สน.นางเลิ้ง #ออกคำสั่ง #ปิดถนน 4 เส้น ห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุดหรือห้ามจอดรถทุกชนิด เป็นการชั่วคราว  เพื่อรับมือม็อบนัดชุมนุมไล่นายกฯ ในระหว่างวันที่ 21 – 24 ส.ค. 65 คาดว่าอาจจะมีผู้เดินทางมาร่วมเป็นจำนวนมาก ใครอยู่ใกล้แถวไหน เช็กกันไว้หน่อยเร็ว


4 ถนนดังต่อไปนี้
– ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกนางเลิ้ง จนถึงแยกสวนมิสกวัน
– ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกพาณิชยการ จนถึงสะพานอรทัย
– ถนนลูกหลวง ตั้งแต่แยกเทวกรรม จนถึงสะพานอรทัย
– ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกมัฆวาน จนถึงแยกสวนมิสกวัน

 

เงิ นให้กู้ยืม แบบออนไลน์ผ่ าน แอป เงิ นทันเด้อ โดยมีวงเงิ นให้ตั้งแต่ 3,000 – 50,000 บ าท

และรู้ผลการขอสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ

เพียงแค่มีสัญชาติไทยและอายุ 20-57 ปีขึ้นไป

ที่ต้องการเงิ นทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ และอื่นๆ ร ายละเอียดมีดังนี้

 

ข้อดีของสินเชื้ อตั้งหลัก มีดังนี้

1. ให้วง เงิ นกู้ ตั้งแต่ 3,000 ไปจนถึงสูงสุดที่ 50,000 บ าท

2. คิดดอกเบี้ยเทียบเท่า 2.75% ต่อเดือน

3. สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 12 เดือน

4. สามารถยื่นกู้ออนไลน์ได้ตลอดเวล า และรับเงิ นใน 24 ชม.

 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่ อตั้งหลัก

1. สัญชาติไทย อายุ 20-57 ปี

2. บัตรประชาช น สำหรับใช้ในการสมั คร

3. สามารถทำเรื่องกู้ได้ ทั้งบุคคลทั่วไปที่มีร ายได้จากงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ ก็กู้ได้

4. ผู้กู้ต้องมีร ายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีออมทรั พย์ของไทยพาณิชย์

5. กรณีที่ผู้กู้ที่ยังไม่มีบัญชีออมทรั พย์กับไทยพาณิชย์ สามารถเปิ ดบัญชีออนไลน์ผ่ าน SCB EASY App ได้

ดอกเบี้ยและค่ าธรรมเนียม

– ดอกเบี้ย 33% ต่อปี*

– ไม่มีค่ าธรรมเนียมการใช้วงเงิ นสินเชื่ อ

– ไม่เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมอากรแสตมป์**

ท่านใดสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่ม สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาค ารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา

Facebook Comments Box