TTB เปิดลงทะเบียน เดือดร้อนยืมได้เลย 100,000 บาท

ตำรวจเอาจริง ประชะชนแจ้งจับเด็กแว้น รับไปเลย 3000 บาทส่วนใครที่กังวลว่าแจ้งไปแล้ว จะเป็นอันตรายไหม ทางตำรวจจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับสบายใจได้เลย

 

หลักฐานที่ใช้แจ้งได้

คลิปวิดีโอ
กล้องหน้ารถยนต์
ภาพถ่าย
แจ้งพิกัดสายแว้น
จะได้รับรางวัลนำจับ 3,000 บาท/ครั้ง ส่วนเงินรางวัลจะได้ไม่เกิน 10 วัน หลังตำรวจจับกุมใน 3-4 ข้อหาที่กำหนดและส่งฟ้องไปยังอัยการ

4 ข้อหาสู่การจับกุม

แข่งรถในทางสาธารณะ
ขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัย
ขับรถไม่คำนึงความปลิดภัยของผู้อื่น
สนับสนุนให้แข่งรถ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร. 1599
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร. 191
เพจ FB ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร
พร้อมส่งหลักฐาน พร้อมระบุวันเวลาเกิดเหตุ สถานที่ และพฤติการณ์ให้ตำรวจ

หากแจ้งความเท็จ จะถูกดำเนินคดี มีโทษจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

หากมีผู้แจ้งหลายคนในกรณีเดียวกัน จะได้ส่วนแบ่งตามพยานหลักฐาน นอกจากนี้สำหรับประชาชนที่แจ้งข้อมูลให้ตำรวจนั้น ยืนยันว่าจะรักษาความลับเป็นอย่างดีไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งหลุดออกไปเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

สินเชื่ อส่วนบุคคลจากธนาค ารธนชาตที่พร้อมช่วยเหลือทำให้ท่านสามารถนำเงิ นไปหมุนเวียนได้ตามความต้องการ

สามารถตอบโจทย์ประชาชนทุกท่านได้เป็นอย่ างดี

ท่านสามารถเข้าไปสอบถามขอสินเชื่ อได้แล้ววันนี้ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดก็ตาม

ถึงแ ม้ท่านจะมีอาชีพอิสระหรือประกอบธุรกิจของตัวเองก็ไม่จำเป็น ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือใช้หลักท รัพย์ค้ำประกันใดๆ

ทางธนาค ารธนชาตพร้อมปล่อยวงเงิ นให้กู้สูงสุด 5 เท่าของร ายได้มีวงเงิ นสูงสุดที่ไม่เกิน 1 แสนบ าท

พร้อมทั้งยังอนุมัติผ่ าน โอนเ งินเข้าบัญชีหรือเบิกจ่ายได้ง่ายๆที่ตู้ เอทีเอ็มโดยที่ไม่มีการหักค่ าธรรมเนียม

ในการเบิกจ่ายหรือเบิกถอน อีกทั้งยังให้กูยืมชำระแบบเรียบง่ายจ่ายแบบร ายเดือนในอัตร าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0%

สินเชื่ อของธนชาติขั้นต่ำจะต้องชำระ 3% แต่จะต้องไม่น้อยไปกว่า 500 บ าทของวงเงิ นกู้

สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาค ารธนชาตสาขาใกล้บ้ านท่านหรือทุกสาขาทั่วประเทศ

หรือหากไม่สะดวกเดินทางสามารถสอบถามผ่ านทาง call center โทร 1770

Facebook Comments Box