สินเชื่อหมุนเวียนประกอบธุรกิจ วงเงิน 50,000 บาท

แจก 9 ขั้นตอน จองคิวต่อใบขับขี่ ผ่านแอปฯ DLT Smart Queue ทำง่าย 5 นาทีเสร็จ
หลังจากที่อบรมออนไลน์เสร็จแล้ว ก็ให้จองคิวทำเรื่องต่อใบขับขี่ง่าย ๆ ผ่านแอป DLT Smart Queue ทำได้เลยตามนี้

ขั้นตอนที่ 1

ทำใบขับขี่ออนไลน์

📍 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

– DLT Smart Queue : IOS

–  DLT Smart Queue :  Android

 

ขั้นตอนที่ 2

ทำใบขับขี่ออนไลน์

ใส่ข้อมูลส่วนตัวกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ตั้งรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

ขั้นตอนที่ 3

ทำใบขับขี่ออนไลน์

เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการ

 

ขั้นตอนที่ 4

ทำใบขับขี่ออนไลน์

อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ แล้วกดตกลง

 

ขั้นตอนที่ 5

ทำใบขับขี่ออนไลน์

เลือกประเภทงานใบอนุญาต

 

ขั้นตอนที่ 6

ทำใบขับขี่ออนไลน์

เลือกประเภทการต่อใบขับขี่ที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จาก 2 ปีเป็น 5 ปี สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี

 

ขั้นตอนที่ 7

ทำใบขับขี่ออนไลน์

เลือกวันที่จองที่สะดวกเข้าไปใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 8

ทำใบขับขี่ออนไลน์

แล้วเลือกช่วงเวลาที่ยังไม่เต็ม และกดยืนยันการจอง

 

ขั้นตอนที่ 9

ทำใบขับขี่ออนไลน์

ให้แคปหน้าจอใบนัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วแสดงให้เจ้าหน้าที่ดู

 

 

เงิ นให้กู้ยืม แบบออนไลน์ผ่ าน แอป เงิ นทันเด้อ โดยมีวงเงิ นให้ตั้งแต่ 3,000 – 50,000 บ าท

และรู้ผลการขอสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ

เพียงแค่มีสัญชาติไทยและอายุ 20-57 ปีขึ้นไป

ที่ต้องการเงิ นทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ และอื่นๆ ร ายละเอียดมีดังนี้

 

ข้อดีของสินเชื้ อตั้งหลัก มีดังนี้

1. ให้วง เงิ นกู้ ตั้งแต่ 3,000 ไปจนถึงสูงสุดที่ 50,000 บ าท

2. คิดดอกเบี้ยเทียบเท่า 2.75% ต่อเดือน

3. สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 12 เดือน

4. สามารถยื่นกู้ออนไลน์ได้ตลอดเวล า และรับเงิ นใน 24 ชม.

 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่ อตั้งหลัก

1. สัญชาติไทย อายุ 20-57 ปี

2. บัตรประชาช น สำหรับใช้ในการสมั คร

3. สามารถทำเรื่องกู้ได้ ทั้งบุคคลทั่วไปที่มีร ายได้จากงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ ก็กู้ได้

4. ผู้กู้ต้องมีร ายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีออมทรั พย์ของไทยพาณิชย์

5. กรณีที่ผู้กู้ที่ยังไม่มีบัญชีออมทรั พย์กับไทยพาณิชย์ สามารถเปิ ดบัญชีออนไลน์ผ่ าน SCB EASY App ได้

ดอกเบี้ยและค่ าธรรมเนียม

– ดอกเบี้ย 33% ต่อปี*

– ไม่มีค่ าธรรมเนียมการใช้วงเงิ นสินเชื่ อ

– ไม่เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมอากรแสตมป์**

ท่านใดสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่ม สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาค ารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา

Facebook Comments Box