TTB เดือดร้อนยืมได้เลย ผ่อนเริ่มต้น 500 บาท/เดือน

การเคหะแห่งชาติซัพพอร์ตค่าครองชีพยุคโควิด ส่งห้องเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย 8 ทำเล “สมุทรสาคร กาญจน์ สารคาม สุรินทร์ อุบลฯ นครสวรรค์ ลำปาง” เก็บกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันที ค่าเช่าเริ่มต้น 1,400-2,500 บาท/เดือน ล่าสุดเปิดโครงการใหม่ “ตะกั่วป่า พังงา” เปิดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนจองสิทธิเช่า ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 สิงหาคม 2565 ค่าเช่า 1,600-1,800 บาท/เดือน

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการจัดหาที่อยู่อาศัยให้เช่า รองรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางในสังคม เพื่อสร้างโอกาสให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้

โดยได้จัดสร้าง “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” เพื่อเป็นทางเลือกในภาวะค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน ทั้งจากผลกระทบสถานการณ์โควิดและปัจจัยกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรง

รายละเอียดอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปัจจุบันมีให้เลือก 8 ทำเล ได้แก่ โครงการในจังหวัดสมุทรสาคร กาญจนบุรี มหาสารคาม สุรินทร์ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ลำปาง และพังงา ออกแบบเป็นอาคารชุด ห้องพักอาศัยมีพื้นที่ใช้สอย 28 และ 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,400-2,500 บาท/เดือน ขึ้นกับทำเลที่ตั้งโครงการ

สินเชื่ อส่วนบุคคลจากธนาค ารธนชาตที่พร้อมช่วยเหลือทำให้ท่านสามารถนำเงิ นไปหมุนเวียนได้ตามความต้องการ

สามารถตอบโจทย์ประชาชนทุกท่านได้เป็นอย่ างดี

ท่านสามารถเข้าไปสอบถามขอสินเชื่ อได้แล้ววันนี้ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดก็ตาม

ถึงแ ม้ท่านจะมีอาชีพอิสระหรือประกอบธุรกิจของตัวเองก็ไม่จำเป็น ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือใช้หลักท รัพย์ค้ำประกันใดๆ

ทางธนาค ารธนชาตพร้อมปล่อยวงเงิ นให้กู้สูงสุด 5 เท่าของร ายได้มีวงเงิ นสูงสุดที่ไม่เกิน 1 แสนบ าท

พร้อมทั้งยังอนุมัติผ่ าน โอนเ งินเข้าบัญชีหรือเบิกจ่ายได้ง่ายๆที่ตู้ เอทีเอ็มโดยที่ไม่มีการหักค่ าธรรมเนียม

ในการเบิกจ่ายหรือเบิกถอน อีกทั้งยังให้กูยืมชำระแบบเรียบง่ายจ่ายแบบร ายเดือนในอัตร าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0%

สินเชื่ อของธนชาติขั้นต่ำจะต้องชำระ 3% แต่จะต้องไม่น้อยไปกว่า 500 บ าทของวงเงิ นกู้

สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาค ารธนชาตสาขาใกล้บ้ านท่านหรือทุกสาขาทั่วประเทศ

หรือหากไม่สะดวกเดินทางสามารถสอบถามผ่ านทาง call center โทร 1770

Facebook Comments Box