สินเชื่อบุคคลไทยเอซ วงเงิน 50,000 บาท สมัครได้ทุกอาชีพ

ประกันสังคม แจ้งคืนเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ช่วงเดือน ส.ค. 64 – ก.ค.65 เตรียมรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน
——————————————
นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงการคืนเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่ชำระไว้เกินว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำระเบียบและข้อกำหนดสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ หลังจากออกมาตรปรับลดเงินสมทบตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2564 และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2565 ใน 2 ช่วงที่ปรับลดเงินสมทบ
ทางเลือกที่ 1 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท ลดเหลือเดือนละ 42 บาท
ทางเลือกที่ 2 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท ลดเหลือเดือนละ 60 บาท
ทางเลือกที่ 3 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท ลดเหลือเดือนละ 180 บาท
แต่ประกาศฯออกหลังในเดือนพฤษภาคม 2565 ทำให้มีผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเกินไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ รวมถึงผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบเกินได้รับความสะดวกมากที่สุด

สินเชื่อ ไทยเอซ แคปปิตอล เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับผู้มีความต้องการใช้เงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายต่างๆ

โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน และสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพ รู้ผลอนุมัติภายใน 2 วัน โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กรกำกับได้

จุดเด่น

อนุมัติง่าย ทราบผลเบื้องต้นภายใน 2 วัน
อายุเกิน 60 ปี ผู้กู้ก็สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อได้
สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้กู้อายุเกิน 60 ปีก็กู้ได้
ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น


เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดาทั่วไป

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุในอีก 1 เดือน
สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
สลิปเงินเดือน หรือ บิลขายของ
สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ 3 เดือนล่าสุด (กรณีที่มีการผ่อนรายเดือน)


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้
ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

เตรียมเอกสาร ตามที่แสดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
ทำเรื่องยื่นกู้ขอสินเชื่อที่บริษัทฯ
ทราบผลอนุมัติสินเชื่อ
บริษัทนัดไปทำสัญญาที่ที่พักของลูกค้า
บริษัทโอนเงินให้ลูกค้า หรือลูกค้ารับเงินที่บริษัท

Facebook Comments Box