สินเชื่อมันนี่ฮับ อนุมัติสูงสุด 50,000 บาท ผ่อนสบายมาก

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG)

เปิ ดเผยว่า บริษัท มันนี่ ฮับ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TFG

ถือหุ้นในสัดส่วน 88.50% พร้อมเ ปิดให้บริการธุรกิจประเภทให้สินเชื่ อ ตั้งเเต่วันที่ 4 ตุล าคมนี้ เป็นต้นไป

โดยจะเริ่มให้บริการปล่อยสินเชื่ อประเภทสินเ ชื่อส่วนบุคคลในรูปเเบบใ หม่ ผ่ านเเอพพลิเคชั่น “มันนี่ฮับ”

ซึ่งเป็นเเอพพลิเคชั่ นให้บริการสินเชื่ อภายใต้การกำกับของธนาค ารเเห่งประเทศไทย สามารถยื่นกู้ง่ายได้ทุกที่

ทุกเวล า ผ่ านเเอพพลิเคชั่น รู้ผลไวภายใน 5 นาที เพียงมีเงิ นเดือน เริ่มต้นเเค่ 7,000 บ าทต่อเดือน

ก็ยื่นกู้ได้ทันที โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

“ทั้งนี้ มาพร้อมกับบริการที่หล ากหล าย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลู กค้ าไม่ว่าจะเป็นสินเชื่ อเพื่ออุปโภค

บริโภค เพื่อการท่องเที่ยว เเละเพื่อการประกอบอาชีพ โดยจะมีวงเงิ นอนุมัติสูงสุด 50,000 บ าท

ส่วนอัตร าดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ 2.08% ต่อเดือน สามารถเลือกผ่อนชำระได้ตามสะดวก

ไม่ว่าจะเป็นระยะเวล า 3 เดือน 6 เดือน เเละ 12 เดือน ซึ่งจะใช้เวล าพิจารณาอนุมัติ

เเละโอนเงิ นภายใน 1-3 วัน” นายวินัย กล่ าวเเละว่า นอกจากนี้ ลู กค้ าที่ชำระค่ างวดตรงเวล าจะได้รับประโยชน์เพิ่ม

โดยจะได้รับคะเเนนสะสมเพื่อเเลกเป็นของร างวัลเกรดพรีเมี่ยม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-1300

หรือ Line Official : @moneyhub”

นายวินัย กล่ าวว่า การการทำธุรกิจสินเ ชื่อในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับพนักงาน ลู กค้ า

เกษตรกร เเละบุคคลทั่วไปที่ต้องการสินเชื่ อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปใช้ในการเเบ่งเบาภาระค่ าใช้จ่ายในช่วงที่เศร ษฐกิจชะลอตัว

รวมถึงการสร้ างโอกาส เเละเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจร ายย่อย สามารถไปต่อได้ จากผลกระทบของการเเ พร่ระบ าดของ CV

สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ TFG ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากช่วงครึ่งปีเเรก

ผลพวงจากการคล ายล็อกดาวน์ในประเทศ ส่งผลให้การบริโภคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจส่งออกในไตรมาส 3/2564

เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น หากเทียบกับไตรมาส 2/2564 ซึ่งร าค าจำหน่ายไก่ส่งออก ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ขณะที่ธุรกิจ Fresh mart เป็นอีกธุรกิจที่เริ่มมีนัยสำคัญมากขึ้น สามารถสร้ างร ายได้มากขึ้น

เเละบริษัทฯมีเเผนขย ายสาขา Thai Food Fresh Market Shop ศูนย์จำหน่ายสินค้ าอุปโภค

บริโภคในเครือบริษัท ในปีนี้เพิ่มประมาณ 70 สาขา จากปัจจุบันอยู่ที่ 40 สาขา จะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไก่

เเละสุกรของบริษัทฯให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มยอดขาย

เเละสนับสนุนพอร์ตร ายได้ให้มีเสถียรภาพอย่ างยั่งยืน โดยครึ่งปีเเรกมีการขย ายสาขาเเล้ว 17 สาขา

ซึ่งพบว่ามีผลตอบรับที่ดีอย่ างน่าสนใจ ทำให้มั่นใจว่าจะเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่จะมีการเติบโตได้อย่ างต่อเนื่อง

Facebook Comments Box