สินเชื่อเสริมธฯาคารไทยพาณิชย์ ยืมได้เลยเริ่มต้น 3,000 – 50,000 บาท

เอาเลขตัวถังรถ เข้าไปเช็คที่ www.checkairbag.com ได้เลยครับ …
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ย้ำ รถอีกกว่า 6 แสนคัน ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสอบแก้ไขถุงลมนิรภัยไม่ได้มาตรฐาน ชี้ความเสี่ยงมากขึ้น ถ้าเป็นรถใช้งานมานาน และอยู่ในสภาพอากาศร้อนชื้น
“ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจมีอันตรายมากกว่าที่คิด !!
บริษัทผู้ผลิตถุงลมเสริมความปลอดภัย ยี่ห้อ ทาคาตะ (Takata) ผลิตถุงลมเสริมความปลอดภัยให้กับค่ายรถยนต์หลายแบรนด์ ซึ่งมีสินค้าบางช่วงการผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐาน
เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุจนถุงลมเสริมความปลอดภัยทำงาน ถุงลมที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีการสร้างแรงดันที่สูงผิดปกติ จนชิ้นส่วนในถุงลมแตกออกทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
ผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 100 รายทั่วโลก
สำหรับในประเทศไทย กรมการขนส่งทางบกและสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ทั้งในด้านการสนับสนุนข้อมูลเจ้าของรถเพื่อใช้ติดต่อเจ้าของรถ รวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้รถที่เข้าข่ายได้รับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยให้มีความปลอดภัย
ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีจำนวนรถที่ได้รับการแก้ไขถุงลมนิรภัยแล้วกว่า 1 ล้านคัน แต่ยังคงมีรถยนต์อีกกว่า 6 แสนคัน ที่ยังมิได้นำรถเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไข ด้วยปัญหานี้จะมีความเสี่ยงมากขึ้นหากเป็นรถยนต์ที่ใช้งานมานานและอยู่ในสภาพอากาศร้อนชื้น
ดังนั้นผู้ที่ใช้รถหรือกำลังจะซื้อรถมือสองที่ผลิตในปี พ.ศ 2539- 2561 (ค.ศ. 1996 – 2018) ของ 8 บริษัท (9 ยี่ห้อ) บางรุ่นที่ผลิตในช่วงปีดังต่อไปนี้ ควรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
1. TOYOTA รุ่นปี ค.ศ. 2001 – 2014
2. LEXUS รุ่นปี ค.ศ. 2006 – 2016
3. HONDA รุ่นปี ค.ศ. 1998 – 2014
4. FORD รุ่นปี ค.ศ. 1998 – 2014
5. MAZDA รุ่นปี ค.ศ. 1996 – 2014
6. NISSAN รุ่นปี ค.ศ. 2000 – 2015
7. MITSUBISHI รุ่นปี ค.ศ. 2005 – 2015
8. BMW รุ่นปี ค.ศ. 1998 – 2018
9. CHEVROLET รุ่นปี ค.ศ. 2007 – 2015
หากสงสัยว่ารถยนต์ของท่านต้องเปลี่ยนถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือไม่ สามารถติดต่อศูนย์บริการรถยนต์ของท่าน
หรือตรวจสอบได้ที่ www.checkairbag.com
เช็คด่วน #เปลี่ยนฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็ว”

อย่าลืมลงทะเบียน
เงินเข้าบัญชีพ่อแม่ทุกเดือน
เดือนละ 1,400 บ.
ลงทะเบียนได้ที่นี่ : https://bit.ly/3iXqml0
รับทุกเดือนจนกว่าบุตรจะอายุเกิน 6 ปี

พ่อแม่ลงทะเบียนรับ “เงินเยียวยาประกันสังคม” 1,400 บาททุกเดือน จาก “เงินอุดหนุน

บัตร+เงินสงเคราะห์บุตร”

หลักเกณฑ์เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท


เช็คสิทธิ รับเงินอุดหนุนยุตรได้ที่ https://csgcheck.dcy.go.th/

ให้สิทธิแก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ในระบบประกันสังคม ซึ่งต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12

เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนวันที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

ได้รับเงินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปี๊บริบูรณ์ และสามารถบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน

สามารถติดต่อรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิดมา

ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสั่งคมกรุงเทพมหานคร

พื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาหรือยื่นขอรับทางไปรษณีโดยมีหลักฐานครบถ้วน

 

 

(กรณีผู้ประกันนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบ

คำขอฯ ชุดเดียวกันได้โดยสามารถบิกได้สูงสุดไม่เกิน 3 คน)

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับ และ จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

เช็คสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform.news/

จากนั้นให้เข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน สำหรับผู้ที่เข้าผ่านแอปพลิเคชั่น

ให้กดเลือกเมนู การบิกสิทธิประโยชน์ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน

ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตน

 

เช็กที่นี่ ‘เงินประกันข้าว’ จ่ายวันไหน ข้าวเปลือกชนิดใดได้เงินประกันมากที่สุด

 

เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วเมื่อวานนี้ (24 พ.ย. 2565) สำหรับเงินประกันข้าว 65/66และเงินเยียวยา ไร่ละ 1,000 บาท โดยเงินที่เกษตรกรจะได้รับมีทั้งหมด 33 งวด โดยการโอนเงินเมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา เป็นเงินประกันราคาข้าวเงินงวดที่ 1-6 จะโอนให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค. – 18 พ.ย. 2565 จากนั้นจะประกาศทุกๆ 7 วัน คือ

งวดที่ 1 เก็บเกี่ยวก่อน 15 ต.ค. 2565
งวดที่ 2 เก็บเกี่ยว 15 – 21 ต.ค. 2565
งวดที่ 3 เก็บเกี่ยว 22 – 28 ต.ค. 2565
งวดที่ 4 เก็บเกี่ยว 29 ต.ค. – 4 พ.ย. 2565
งวดที่ 5 เก็บเกี่ยว 5 – 11 พ.ย. 2565
งวดที่ 6 เก็บเกี่ยว 12 – 18 พ.ย. 2565
ราคาประกันรายได้ข้าวเปลือกแต่ละชนิดข้าว ณ ราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ เฉพาะข้าวเจ้า ครัวเรือนละไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตัน ในแต่ละชนิด

ข้าวในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ ตามสูตรในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่าง (ราคาประกัน – ราคาอ้างอิง) X ผลผลิต/ไร่ ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 359 กก.
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 432 กก.
ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 602 กก.
ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 682 กก.
ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 387 กก.
สำหรับเงินเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท มีกำหนดโอนเงิน ดังนี้

24 พ.ย. 2565 มีการโอนรวม 804,017 ครัวเรือน จำนวนเงิน 10,015.485 ล้านบาท

ให้เกษตรกรพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก เชียงใม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน

25 พ.ย. 2565 โอนรวม 985,871 ครัวเรือน จำนวนเงิน 10,841.001 ล้านบาท

ให้เกษตรกรพื้นที่ จ.ลำปาง น่าน แพร่ อุดรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ จังหวัดอุบลราชธานี

26 พ.ย. 2565 โอนรวม 978,459 ครัวเรือน จำนวนเงิน 11,036.883 ล้านบาท

ให้เกษตรกรพื้นที่ จ.ขอนแก่น สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และจังหวัดยโสธร

27 พ.ย. 2565 โอนรวม 980,489 ครัวเรือน จำนวนเงิน 11,369.183 ล้านบาท

ให้เกษตรกรพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ

28 พ.ย. 2565 โอนรวม 546,458 ครัวเรือน จำนวนเงิน 7,354.491 ล้านบาท

ให้เกษตรกรพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล ก.ท.ม. และจังหวัดเลย

ทั้ง 2 โครงการสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทาง

1. เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com “เงินเยียวยาเกษตรกร”

– กรอกเลขประจำตัวประชาชน จากนั้นกดค้นหา

– รายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับจะปรากฎขึ้น สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเอง

หากผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรตรวจสอบระบบจะขึ้นข้อมูลว่า ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน (โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิตามโครงการ)

2. แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินทางที่ช่องทางนี้

นอกจากเงินประกันราคาข้าวและเงินเยียวยาแล้ว ยังมีมาตรการคู่ขนาน สำหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร โดยคงหลักการเช่นเดียวกับปี 1 – ปี 3 ได้แก่ มาตรการชะลอขาย โดยให้เกษตรกรจัดเก็บไว้ในยุ้งฉางของตนเอง ซึ่งรัฐจะช่วยค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 2.5 ล้านตัน

มาตรการเสริมสภาพคล่องแก่สถาบันเกษรตรกร สามารถกู้ยืมจาก ธ.ก.ส. และรัฐช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ระยะเวลา 1 ปี ตั้งเป้าไว้ที่ 1 ล้านตัน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขตามที่กำหนด รวมทั้งได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.baac.or.th/th/

✔️ ข่าวดีสำหรับคนเป็นหนี้…รีบมาแก้ไขหนี้เดิม แล้วเติมทุนใหม่ กับ “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน” จากธนาคารออมสิน ให้คุณมีเงินทุนต่อยอดชีวิต หรือเสริมสภาพคล่องธุรกิจให้เดินต่อไม่สะดุด 😍

กู้ได้ทุกอาชีพ ทั้งพนักงานรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพอิสระ
⭐️ ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน
⭐️ ดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
⭐️ ไม่ต้องมีหลักประกัน
⭐️ วงเงินอนุมัติ 20,000 บาทต่อราย

🔴 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2566

สมัครเลย > https://bit.ly/3DtE3lF หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

🔺️ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 🔺

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เพจเฟซบุ๊ก GSB Society ได้โพสต์ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน “รวมจบ
ลบเรื่องหนี้” โดยระบุรายละเอียดว่า มีหนี้หลายที่ มารวมให้จบ ลบหนี้ให้หมดได้ที่นี่ที่เดียว ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล
ธนาคารออมสิน สมัครง่ายๆ ผ่าน MyMo ได้แล้ววันนี้

จุดเด่น
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท
สามารถนำเงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น

ระยะเวลาชำระเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
1.1 เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
1.2 เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


คุณสมบัติผู้กู้
เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 กรณีป็นผู้มีรายได้ประจำต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานใน ที่ทำงานปัจจุบันไม่
ต่ำกว่า 2 ปี
3.2 กรณีป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และ
มีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

กรณีเป็นผู้กู้รายเดิมสินเชื่อเคห และสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
4.1 ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้นเอื้ออาทรและสินเชื่อเคหะพนักงานออมสิน
4.2 บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีนี้ค้างชำระ และ ไม่มีประวัติปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ (TDR)
4.3 มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถกู้ร่วมได้
เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครง่ายๆ ที่ หรือ MyMo

 

 

 

วันนี้ทางเว็บไซต์ของเรามีข่าวเกี่ยวกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan รายละเอียดจะมีอย่างไรบ้างไปดูกันเลย

ไทยพาณิชย์ ได้มีการเปิดให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ออนไลน์ สามารถเข้าถึง สินเชื่อได้อย่างต่อเนื่องโดยได้มีการร่วมมือ
พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป หรือ เทพช็อป แพลตฟอร์มสินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ สินเชื่อ
สำหรับ ร้านค้า ออนไลน์วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท ผ่อนสบายหมี่นละ 350 บาท เดือนผ่อนชำระนานสูงสุด 36
เดือนกู้ง่ายไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันสมัครง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY
โดยจะแจ้งผลอนุมัติผ่านทาง SCB LINE Connect และแอปพลิเคชัน SCB EASY
เมื่อร้านค้ากดยืนยันการขอสินเชื่อก็สามารถรับเงินเข้าบัญชีได้ทันที
สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์สามารถ
ดำเนินธุรกิจต่อได้อย่างราบรื่นท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
1. ลงทะเบียนสินเชื่อได้ผ่านระบบจัดการร้านค้าเทพช็อปของคุณ หรือดูข้อมูลได้
2. ธนาคารจะดำเนินการพิจารณาภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนจากบริษัท
3. ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง SCB LINE Connect และแอปพลิเคชั่น SCB EASY
4. ลูกค้ากดยืนยันการขอสินเชื่อและรับเงินผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY >ลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ SCB SME Call Center โทร.0 2722
2222
หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 5 – 10 ปีที่แล้ว แล้วบอกคนสมัยนั้นว่าเราจะสามารถยืมเงิน 1000 ด่วน SCB ได้อย่างรวดเร็ว
เร็วกว่าการทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เร็วกว่าการต้มน้ำและเร็วกว่าการเดินไปกดเงินที่ตู้ ATM เสียอีก คงจะไม่มีใครเชื่อครับ
แต่ทุกอย่างเป็นจริงได้ในปัจจุบันนี้ ด้วยการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์
เราสามารถยืมเงินด่วน ไทยพาณิชย์ 500/ 1000/ 5000 ได้โดยกร ยืเงินผ่านแอป SCB Easy ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่
มีความทันสมัยของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้บริการทั้ง โอนเงิน จ่ายบิล กดเงินไม่ใช้บัตร เติมเงิน สมัครประกันและ
สามารถขอสินเชื่อ เพื่อให้คุณยืมเงินผ่านแอป CB Easy ได้ ซึ่งเป็นบริการ Digital Lending ที่ให้บริการ ยืมเงิน 1000
ด่วน SCB ได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ
วิธีสมัครแอป เพื่อยืมเงินผ่านแอป SCB Easy
คุณสามารถสมัครแอป SCB Easy วยบัตร SCB ของคุณ เพื่อยืมเงินผ่านแอป SCB Easy ซึ่งมีวิธีการสมัครตังนี้ครับ
ดาวน์โหลด SCB Easy แอปพลิเคชั่นได้ที่ App Store และ Play Store

เลือก “ใช่” ถ้าคุณเป็นลูกค้า SCB (คุณต้องสมัครบริการ SCB Easy หากต้องการยิ้มเงิน 1000 ด่วน SCB)

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลข Passport หรือ หมายเลขบัตรต่างต้าว และวัน เดือน ปี เกิด แล้วกดถัดไป
กรอกเลขบัตร ATM และรหัส/ เลขบัตรเครดิดและวงเงินบัตรเครดิต/ เลขบัตรกดเงินสดและวงเงินบัตรกดเงินสด แล้ว
กดถัดไป
อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและกดยอดรับ
กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อขอรับรหัส OTP
ตั้งรหัส PIN กตถัดไปเพื่อเริ่มต้นใช้งาน เพื่อยืมเงิน 1000 ด่วน SCB
หลั่งจากสมัครแอป SCB Easy เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการขอยืมเงินผ่านแอป SCB Easy กัน
ครับ

 

กสิกรเปิดตัวโครงการใหม่ K Pay Later ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง อนุมัติไวใน 3 นาที ผ่อนของได้ ไม่ต้องใช้บัตร สูงสุด 20,000 บาท

กสิกรเปิดตัวโครงการใหม่ K Pay Later ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง อนุมัติไวใน 3 นาที ผ่อนของได้ ไม่ต้องใช้บัตร

หลายคนคงสงสัยว่า K Pay Later คืออะไร มาดูกันเลย

K Pay Later เป็นวงเงินเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการผ่านช่องทาง K PLUS โดยผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการเป็นงวดได้ แต่ไม่สามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้

ใครที่สนใจ ช่องทางสมัคร วงเงิน และระยะเวลาการอนุมัติ วิธีการใช้ K Pay Later

-สมัครง่าย ผ่าน แอปK PLUS ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 08:00 – 19:00 น.

-ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ไม่ต้องยื่นเอกสาร สะดวกมาก

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

-อนุมัติไวสุดใน 3 นาที สามารถชำระค่าสินค้า/บริการ

โดยสามารถผ่อนชำระเป็นงวดได้ทันที ไม่ต้องรอนาน

-วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท เลือกผ่อนได้นานสุด

5 เดือนในแต่ละรายการ -ลูกค้า 1 ท่าน สามารถสมัคร K Pay Later

ได้เพียง 1 วงเงินเท่านั้นนะ

-ช่องทางการสมัคร / การสแกนจ่ายสินค้าหรือบริการ

/ ผ่อนชำระคืนวงเงินที่ใช้ไป ทำได้โดยผ่าน K PLUS เวอร์ชันล่าสุด

-ซื้อสินค้าที่ร้านค้าโดยใช้ K PLUS สแกนจ่ายผ่าน QR แมวปิ๊บจัง

หรือ QR บนเครื่องรูดบัตร (EDC) ของธนาคารกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ย K Pay Later

-อัตราดอกเบี้ย : แบบลดต้นลดดอก สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

ทุกรายการที่มีการเบิกใช้ (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ)

-คำนวณดอกเบี้ยแบบรายวัน จากทุกรายการ

ที่มีการใช้จ่าย (โดยเรียกเก็บเป็นรายเดือน)

-จำนวนเงินต้นที่ผ่อนชำระคืน จะคืนกลับเป็นวงเงิน

ไปให้ลูกค้าใช้ซื้อสินค้า / บริการต่อได้ทันที

-ไม่ต้องห่วงไม่มีการเสียดอกเบี้ย หากไม่มีการเบิกใช้วงเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร –สัญชาติไทย -อายุ 20 – 70 ปี

-มีบัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารกสิกรไทย วิธีเปิดบัญชีใหม่ K-eSaving

-มีแอป K PLUS โดยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต้องมีระบบปฎิบัติการ iOS 10 หรือ Android 5.0 ขึ้นไป และรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (GPRS / EDGE / 3G / 4G / Wi-Fi)


วิธีการสมัครและใช้งาน ดังนี้

สมัคร K Pay Later ผ่าน K PLUS อนุมัติผ่าน 5 ขั้นตอนดังนี้

1. กดเมนูและเลือกสินเชื่อและเลือก K Pay Later

2.ใส่รหัสผ่าน กดยินยอมและถ่ายรูปใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเลือกบัญชีชำระสินเชื่อแล้วกด “ต่อไป”

4.สรุปวงเงินเบื้องต้นและกดตกลงรับสินเชื่อ

5.สมัครปุ๊ป อนุมัติปั๊ป เร็วสุดใน 3 นาที สแกนซื้อ/ผ่อนสินค้าได้ทันที

 

สำหรับลูกค้าที่ไม่มีแอป K PLUS จะต้องดาวน์โหลดแอป K PLUS และเปิดบัญชีเงินฝาก K-eSavings ก่อน จึงจะสามารถสมัครได้
สำหรับลูกค้าที่ต้องการสมัคร จะต้องเคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน (Dip Chip) กับธนาคารมาก่อน จึงจะสามารถสมัครได้

 

หมายเหตุ

สำหรับ K PLUS เวอร์ชันล่าสุด

ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้

เมื่อทำรายการตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

 

ใครที่กำลังมีปัญหาการเงิน เงินไม่พอใช้ ชักหน้าไม่ถึงหลัง ไม่อยากจะไปกู้เงินด่วนนอกระบบ ที่ดอกเบี้ยแพงมหา โหดนั้น ธนาคารกสิกรไทย มีโปรโมชั้นใหม่ สินเชื่อเงินด่วน กสิกร เอาใจลูกค้า โดยการพัฒนาการ สมัครบริการทาง การเงินตอบโจทย์ชีวิตยุคนี้ โดยไม่ต้องออกจากบ้านก็สมัคร บริการธนาคารด้วยตนเองบน กับ บริการสินเชื่อบุคคลยอดฮิต ได้แก่ สินเชื่อเงินด่วน เอ๊กเพส โลน ที่สามารถ โดยช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ลดความเสี่ยงไม่ต้องออกจากบ้าน อยู่ที่ไหนก็สมัครได้ สมัครง่ายทุกขั้นตอนบน K PLUS แค่มี สมุดบัญชี รู้ผลอนุมัติ เร็วสุด 15 นาที

โดย สินชื่อเงินด่วน กสิการ ที่เปิดโอกาสให้สมัครกันได้ทุกอาชีพ รายได้ไม่ถึงหลักหมื่นก็ยื่นขอสินเชื่อได้แล้ว แถมยังไม่ยุ่งยากในการสมัคร ไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นเรื่องกันที่ธนาคาร สมัครง่ายๆผ่านทางแอพพลิเคชั่น K PLUS สะดวก รวดเร็ว อนุมัติเร็วสุด 15 นาที อนุมัติปั๊บรับเงินก้อนเข้าบัญชีไปใช้ได้ทันที

โดยคุณสมบัติทั่วไปของ คนที่สมัคคือ ต้องสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว) มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

สำหรับลูกค้าที่มีเงินเดือน 7,500 บาท สามารถกู้โดย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ตลอดอายุสัญญา ผ่อนน้อย กู้ 10,000 ดอกเบี้ยเริ่มต้นเดือนละ 550 บาท

ไม่ต้องใช้เอกสาร เพียงมีบัญชีเงินเดือนหรือเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน โดย ลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อบน K PLUS ได้ตั้งแต่วันนี้ ระหว่างเวลา 08.00-19.00 น.
กรณีที่มีบัญชีเงินเดือนกับ ธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

สุดท้านนี้ หวังว่าข้อมูลนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับเพื่อนๆ ทุกคน ที่กำลังเดือดร้อน มีความจำเป็นที่ต้องใช้ เงิน ในช่วงสภาวะสถาการ์ณ บบนี้ และใครที่สมัครสินเชื่ออะไรไว้ ทางเราก็ขอเอาใจช่วยให้ทุกคนผ่านการอนุมัติ เพื่อที่จะได้มีเงินมาใช้จ่ายในช่วงยามที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้กัน

 

กรมการขนส่งฯ อนุญาตรถยนต์อายุเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี สามารถจ่ายภาษีทางออนไลน์ได้แล้ว แต่ต้องตรวจ ตรอ. ก่อน

 

กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาเวบไซท์ชำระภาษีรถประจำปี ให้สามารถรองรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก โดยมีเงื่อนไข คือ รถนั้นต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อน จึงจะสามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้

สำหรับการชำระภาษีผ่านเวบไซท์ สามารถเลือกชำระเงินผ่าน e-Banking บัตรเครดิท/บัตรเดบิท เคาน์เตอร์ธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าของรถจะได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ชำระเงิน รวมถึงสามารถชำระภาษีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี สามารถชำระภาษีรถออนไลน์ได้ที่ https://eservice.dlt.go.th/ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1584

 

วิธีชำระภาษีรถยนต์ หรือต่อทะเบียนออนไลน์ มีดังนี้
1. ตรวจสภาพรถ ที่ ตรอ. เรียบร้อย
2. เข้าเวบไซท์ กรมการขนส่งฯ https://eservice.dlt.go.th/
3. กดปุ่มลงทะเบียนสมาชิกใหม่/กรอกข้อมูลบัตรประชาชน ตั้งรหัสผ่าน เบอร์โทร อี-เมล
4. เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน/รหัสผ่าน
5. กด ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เนท
6. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับรถ/กดลงทะเบียน
7. กด ยื่นภาษี
8. เลือกว่าติดแกสไหม มี พรบ. รถแล้วหรือยัง/กรอกที่อยู่ส่งเอกสาร
9. ชำระเงิน
10. รอรับใบเสร็จ และป้ายวงกลม (เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี) ที่บ้าน

 

📍วันนี้เราจะมาบอกวิธีทำยังไงให้ได้ส่วนลดค่าไฟ 100 บาท (ใช้ได้แค่การไฟฟ้านครหลวง)
➡️ เริ่มต้นเข้าไปสมัคร/ลงทะเบียน ที่ลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://eservice.mea.or.th/measy/main.jsf?refid=qfwicat44ZZQ หรือ สแกน QR Code ตามรูปที่แนบได้เลย

➡️ จากนั้นกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย หน้าแรกจะกรอกเลขบัตรประชาชน , เบอร์โทรศัพท์ (เมื่อกรอกครบหมดแล้วจะได้รับ 500 Points)
✳️ ถ้าใครสะดวกรับเป็น e-Bill คือบิลค่าไฟจะส่งให้ทางอีเมล ก็ไปลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้ https://ebill.mea.or.th/registration/single (ตรงนี้จะได้เพิ่ม 500 Points)
💥สมัคร MEA Point และ สมัครรับ e-Bill ครั้งแรกจะได้รับอย่างละ 500 Points รวมเป็น 1000 Points✅
💥สามารถแลก Reward ได้ 100 บาท ใช้เป็นส่วนลดในรอบบิลหน้า
🔥ชำระค่าไฟภายในกำหนดผ่านช่องทาง e-payment จะได้รับ 80 Points
🔥ชำระค่าไฟภายในกำหนดผ่านช่องทางอื่น จะได้รับ 50 Points
‼️ถ้าสมัครรับ MEA e-Bill ต่อเนื่อง จะได้รับ 30 Points‼️
📲สามารถดาวน์โหลดแอป MEA Smart Lift ได้ที่ App Store / Play Store (เพื่อใช้ในการดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และ จำนวน Point ที่ได้รับ)
ลองสมัครกันดูนะคะ ลงทะเบียนไม่ยาก เราลองสมัครเมื่อเดือนที่แล้ว บิลรอบนี้ก็ได้ลดไป 100 บาท😊
ได้ลดมากลดน้อยก็ยังดีกว่าไม่ลด ไหนๆเราก็จ่ายค่าไฟทุกเดือนอยู่แล้ว จะได้สะสม Point ไปเรื่อยๆ
สงสัยตรงไหน สามารถสอบถามได้เลยนะคะ🙇🏼‍♀

กรมชลประทาน รับสมัครงาน ประจำปี 2565 จำนวน 86,000 คน
รับทั่วประเทศ หลายวุฒิ คลิกดูรายละเอียด 👇🏻 รายได้ขั้นต่ำ 26,100 – 87,000 บาท
เปิดรับ 86,000 คน วงเงิน 5336 ล้านบาท
ลักษณะงานและจำนวนที่เปิดรับ
1.งานซ่อมแซม 39,373 คน
2.งานก่อสร้าง 20,156 คน
3.งานปรับปรุง 13,518 คน
4.งานบำรุงรักษา 5,093 คน
5.งานขุดลอก 3,343 คน
6.งานอื่น ๆ 2,520 คน

สนใจสมัครได้ที่นี่ 

 

SCB Abacus บริษัทในเครือของ ธนาค ารไทยพาณิชย์ ได้จัดทำสินเชื่ อตั้งหลัก สินเชื่

เงิ นให้กู้ยืม แบบออนไลน์ผ่ าน แอป เงิ นทันเด้อ โดยมีวงเงิ นให้ตั้งแต่ 3,000 – 50,000 บ าท

และรู้ผลการขอสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ

เพียงแค่มีสัญชาติไทยและอายุ 20-57 ปีขึ้นไป

ที่ต้องการเงิ นทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ และอื่นๆ ร ายละเอียดมีดังนี้

 

ข้อดีของสินเชื้ อตั้งหลัก มีดังนี้

1. ให้วง เงิ นกู้ ตั้งแต่ 3,000 ไปจนถึงสูงสุดที่ 50,000 บ าท

2. คิดดอกเบี้ยเทียบเท่า 2.75% ต่อเดือน

3. สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 12 เดือน

4. สามารถยื่นกู้ออนไลน์ได้ตลอดเวล า และรับเงิ นใน 24 ชม.

 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่ อตั้งหลัก

1. สัญชาติไทย อายุ 20-57 ปี

2. บัตรประชาช น สำหรับใช้ในการสมั คร

3. สามารถทำเรื่องกู้ได้ ทั้งบุคคลทั่วไปที่มีร ายได้จากงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ ก็กู้ได้

4. ผู้กู้ต้องมีร ายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีออมทรั พย์ของไทยพาณิชย์

5. กรณีที่ผู้กู้ที่ยังไม่มีบัญชีออมทรั พย์กับไทยพาณิชย์ สามารถเปิ ดบัญชีออนไลน์ผ่ าน SCB EASY App ได้

ดอกเบี้ยและค่ าธรรมเนียม

– ดอกเบี้ย 33% ต่อปี*

– ไม่มีค่ าธรรมเนียมการใช้วงเงิ นสินเชื่ อ

– ไม่เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมอากรแสตมป์**

ท่านใดสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่ม สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาค ารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา

Facebook Comments Box