ธกส. ปล่อยโครงการสินเชื่อใหม่ ช่วยเเก้ไขหนี้นอกระบบ

 

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม ปี2565 ผ่านทางเว็บไซต์

 

 

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2565

ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่มีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานประจำ หรือพิสูจน์ทราบว่าผู้ประกันตน

ไม่ได้มีการเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง ให้สามารถยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ

สำหรับการเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม ประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์สามารถทำได้ง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย

2.เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ทำการLogin เข้าเว็บไซต์ แล้วคลิกที่ “ผู้ประกันตน”

3.ทำการคลิกที่ “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”

4.เลือกเหตุผลการเปลี่ยนสิทธิ “เปลี่ยนประจำปี” หลังจากนั้นคลิกที่ “เลือกสถานพยาบาลใหม่”

จากนั้นทำการเลือก “โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร”

5.เมื่อเลือกโรงพยาบาลได้แล้ว ติ๊กยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง แล้วกด “บันทึก” เป็นอันเรียบร้อย

ง่ายๆเพียงเท่านี้ก็สามารถเลือกโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้แล้ว

(ธ.ก.ส.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand เปิดเผยถึง โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ของ ธ.ก.ส. ซึ่งทางธนาคาร

เปิดให้เกษตรกร หรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ ยื่นกู้เพื่อนำเงินไปแก้ไขหนี้นอกระบบ รายละเอียดสินเชื่อโครงการ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบมีดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

 

มีสัญชาติไทย

เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ

วงเงินกู้โครงการ

 

กรณีสงวนที่ดินทำกิน รายละไม่เกิน 150,000 บาท โดยต้องนำที่ดินดังกล่าวมาจดจำนองกับธนาคาร

กรณีชำระหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 12 ต่อปี

ระยะเวลาชำระหนี้

ชำระหนี้เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จ ไม่เกิน 12 ปี นับจากวันกู้

สิทธิประโยชน์

หากชำระหนี้ดี คืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยรับชำระ

คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 100,000 บาท

Facebook Comments Box