ไทยเอซแคปปิตอล สินเชื่อเปิดให้ลงทะเบียน วงเงิน 50,000 บาท

ปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาน้ำมันและอาหารสด ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศก็ยังฟื้นตัวจากโควิดได้ไม่เต็มที่ ทำให้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่กำลังเผชิญกับภาวะรายรับโตไม่ทันกับรายจ่าย บางรายต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้จ่ายไปก่อน ดิ้นรนเอาตัวรอดกันแบบเดือนชนเดือน

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็น 492 บาทเท่ากันทั่วประเทศ ทั้งกรณีของแรงงานในระบบและนอกระบบ

การเคาะอัตราค่าแรงที่ 492 บาทเท่ากันทั่วประเทศ เกิดจากการสำรวจค่าใช้จ่ายรายวันและรายเดือน ซึ่งครอบคลุมค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าเช่าบ้าน, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าเลี้ยงดูครอบครัว ของแรงงานกว่า 3,000 คนมาคำนวณ โดยพบว่าปัจจุบันแรงงานแต่ละคนจะมีค่าใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 21,382.92 บาทต่อเดือน

ขณะเดียวกันยังพบว่าปัจจุบันครัวเรือนไทยส่วนใหญ่มีหนี้สินเฉลี่ยกว่า 2 แสนบาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นถึง 5.90% เทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 14 ปี

 

แน่นอนว่าทันทีที่มีข้อเรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าจ้าง เสียงคัดค้านจากบรรดานายจ้างและผู้ประกอบการย่อมตามมา โดยสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาคมนายจ้างอีก 40-50 สมาคม ได้ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านการขึ้นค่าแรงจาก 331 บาท เป็น 492 บาททั่วประเทศ และไม่เห็นด้วยที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในช่วงนี้

 

โดยในมุมของนายจ้างมองว่า การปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำแบบก้าวกระโดดจาก 313-336 บาท ไปที่ 492 บาท หรือเกือบ 50% นั้นสูงเกินไป และอาจส่งผลกระทบเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
ภาคธุรกิจที่เผชิญกับภาระต้นทุนการผลิตและต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้ว อาจแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าแรงอีกไม่ไหว จนต้องลดการจ้างงานหรือปิดกิจการไป

 

ขณะเดียวกันภาคธุรกิจยังจำเป็นต้องส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคด้วยการขึ้นราคาสินค้า ทำให้ในท้ายที่สุดแรงงานก็จะต้องซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งจะยิ่งผลักดันให้ปัญหาเงินเฟ้อทวีความรุนแรงขึ้น

 

ขึ้นค่าแรงเท่าไรจึงเหมาะสม?

อัพเดทค่าแรงขั้นต่ำ ณ ปัจจุบัน

อัพเดทค่าแรงขั้นต่ำ ณ ปัจจุบัน

 

 

อัพเดทค่าแรงขั้นต่ำ ณ ปัจจุบัน

อัพเดทค่าแรงขั้นต่ำ ณ ปัจจุบัน

อัพเดทค่าแรงขั้นต่ำ ณ ปัจจุบัน

อัพเดทค่าแรงขั้นต่ำ ณ ปัจจุบัน

อัพเดทค่าแรงขั้นต่ำ ณ ปัจจุบัน

อัพเดทค่าแรงขั้นต่ำ ณ ปัจจุบัน

อัพเดทค่าแรงขั้นต่ำ ณ ปัจจุบัน

อัพเดทค่าแรงขั้นต่ำ ณ ปัจจุบัน

อัพเดทค่าแรงขั้นต่ำ ณ ปัจจุบัน

สินเชื่อ ไทยเอซ แคปปิตอล เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับผู้มีความต้องการใช้เงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายต่างๆ

โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน และสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพ รู้ผลอนุมัติภายใน 2 วัน โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กรกำกับได้

จุดเด่น

อนุมัติง่าย ทราบผลเบื้องต้นภายใน 2 วัน
อายุเกิน 60 ปี ผู้กู้ก็สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อได้
สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้กู้อายุเกิน 60 ปีก็กู้ได้
ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น


เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดาทั่วไป

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุในอีก 1 เดือน
สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
สลิปเงินเดือน หรือ บิลขายของ
สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ 3 เดือนล่าสุด (กรณีที่มีการผ่อนรายเดือน)


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้
ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

เตรียมเอกสาร ตามที่แสดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
ทำเรื่องยื่นกู้ขอสินเชื่อที่บริษัทฯ
ทราบผลอนุมัติสินเชื่อ
บริษัทนัดไปทำสัญญาที่ที่พักของลูกค้า
บริษัทโอนเงินให้ลูกค้า หรือลูกค้ารับเงินที่บริษัท

Facebook Comments Box