สินเชื่อธนชาตให้ยืม 50,000 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำ อนุมัติทุกอาชีพ

สินเชื่อบุคคล ธนชาต FLASH Plus จาก ธนาคารธนชาต เป็นบัตรสินเชื่อวงเงินหมุนเวียน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท พร้อมบริการโอนเงินสดเข้าบัญชี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเบิกถอน สามารถเบิกถอนผ่านตู้ ATM พร้อมทั้งให้คุณผ่อชำระรายเดือนแบบสบายๆ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% และสามารถขอสินเชื่อได้ทุกคนทุกอาชีพ

รายละเอียด สินเชื่อธนชาต FLASH Plus

คุณสมบัติผู้กู้

กรณีเป็นพนักงานประจำ

สัญชาติไทย อายุผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
รายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน
อายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

สัญชาติไทย อายุผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
รายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน
ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ และ เงื่อนไขของธนาคาร


เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ

สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการผู้กู้
หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน ที่ทำงานปัจจุบัน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามธนาคารกำหนด
สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้กู้

เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ หนังสือรับรองบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ทะเบียนการค้า (สำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของธุรกิจของผู้กู้
สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้กู้


วงเงินกู้

วงเกินกู้ ตั้งแต่ 10,000 – 1,000,000 บาท หรือ สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ยอดชำระขั้นต่ำ

ชำระขั้นต่ำ 3% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท ของวงเงินสินเชื่อที่กู้

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อธนชาต FLASH Plus คลิกที่นี่

Facebook Comments Box