สินเชื่อออมสินช่วยเเก้หนี้ สนใจยืมได้ทุกคนวงเงิน 50,000 บาท

วินเซฟ” โครงการดี ๆ เพื่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ช่วยบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินถึง 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 65)

รับสิทธิส่วนลดค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เริ่มใช้สิทธิ 8 พ.ค. 65

วิธีรับสิทธิ

 

 

วิธีเปิดบัญชีออนไลน์แต่ละธนาคาร
ไม่ยากอย่างที่คิด ฟรีค่าธรรมเนียม
***ใครที่ไม่เคยมีบัญชีธนาคารเลย อาจจะต้องส่งบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตน ที่ตู้ ATM ที่ไทย

ธนาคาร กสิกร

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

 

ธนาคาร กรุงไทย

 

ธนาคาร กรุงศรี

 

ธนาคาร กรุงเทพ

ธนาคาร TMB

ธนาคาร

ธนาคาร

 

ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียน เงินให้กู้ยืม เพื่อนำเงินไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน แต่ต้องชำระคืนในระยะไม่เกิน 5 ปี โดยตัวโครงการมุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค

วงเงินให้กู้ยืม ให้กู้ตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อสัญญาสามารถชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อเงินกู้ มีดังนี้

จุดเด่นของสินเชื่อ

เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

วงเงินให้กู้ยืม

ให้กู้ยืมไม่เกินรายละ 50,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้

มีสัญชาติไทย

มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี

มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ

 

เอกสารประกอบการกู้ยืม

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน และของผู้ค้ำประกัน

เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ

หน้าสมุดบัญชีเงินฝาก

สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

กรณีใชัหลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ระยะเวลาการชำระ

ชำระคืนในระยะไม่เกิน 5 ปี

ค่าธรรมเนียม

100 บาท ต่อสัญญา

 

 

หลักประกันเงินให้กู้ยืม

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือติดต่อสอบถาม GBS Call Center โทร. 1115

Facebook Comments Box