LINE BK เงินเดือน 7,000 ก็สมัครสินเชื่อได้

สรุปขั้นตอน ต่อภาษีรถออนไลน์ ง่าย สะดวก ไม่ต้องไปขนส่ง ! ด้วย แอปฯ DLT Vehicle Tax

วิธีต่อภาษีรถออนไลน์ ด้วยแอปฯ DLT Vehicle Tax

1.โหลดแอปฯ DLT Vehicle Tax โหลดได้ที่ > iOS และ Android

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ

3. รับรหัส OTP ผ่านอีเมล และกดยืนยัน

4. ตั้งรหัส PIN 6 หลัก

5. เลือกรูปแบบชำระภาษีรถตัวเอง

6. ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน

7. เลือกประเภทรถที่จ่ายภาษี

8. กรอกข้อมูลเลขทะเบียน และใส่ข้อมูลประกันภัย (พ.ร.บ.)

9. เลือกรับเครื่องหมายผ่านไปรษณีย์ และกรอกที่อยู่

10. เช็กข้อมูลและจำนวนภาษีที่จ่าย

11. เลือกวิธีจ่ายเงิน มีทั้ง QR ชำระเงิน และ แอปฯ SCB Easy App

 

 

 

จ่ายภาษีออนไลน์รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และรถมอไซค์ได้ทุกอายุการใช้งาน แต่รถที่ค้างจ่ายภาษีเกินกว่า 1 ปี หรือรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่อายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้เอารถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ

ยกเว้น รถติดตั้งแก๊ส และรถที่ค้างจ่ายภาษีรถเกิน 3 ปี ยังไม่สามารถจ่ายภาษีผ่านออนไลน์ได้

ช่องทางชำระภาษีอื่น ๆ
ขนส่งทางบก เผยการจัดเก็บภาษีรถประจำปี กทม. เดือนสิงหาคม 2563 | autoinfo.co.th

ต่อภาษีรถออนไลน์ ง่าย สะดวก
ต่อภาษีรถ
โหลดได้ที่ > iOS
โหลดได้ที่ > Android

 

วงเงิ นให้กู้ยืมจาก LINE BK อนุมัติไว ไม่มีร ายได้ประจำก็สามารถยืมได้

อย า กจะใช้วงเ งินเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ทันที เบิกถอนเงิ นสดได้สะดวกสบ ายทุกที่ทุกเวล า

โดยไม่มีค่ าธรรมเนียม ได้วงเ งินคืนทันทีเมื่อชำระคืน และผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน

ร ายละเอียดและขั้นตอนการยืม มีอะไรบ้ างไปดูกันได้เลย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/วงเงิ นให้ยืม

วัตถุประสงค์

สินเชื่ อหมุนเวียน เพื่อนำไปใช้ประโยช น์ตามที่ผู้กู้ต้องการ เช่ น เพื่อการบริโภค และการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

วงเงิ นพร้อมใช้

จ่ายต่ำสุดแค่เดือนละ 2% หรือ 200 บ าท

คิดดอกเบี้ยร ายวัน ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น

เบิกถอนเงิ นได้ง่าย แค่โอนผ่ านไลน์

ยอดขั้นต่ำในการกดเงิ น 200 บ าท

วงเ งินผ่อนชำระ

รับเ งิน

ก้อน ผ่อนสบ าย จ่ายเป็นงวด

ลดต้นลดดอก จ่ายโปะเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่คิดค่ าปรับ

วิธีการสมั คร/คุณสมบัติ

เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี

สัญชาติไทย

มีบัญชีเ งินฝาก LINE BK

ร ายได้ขั้นต่ำ วงเงิ นให้ยืม 7,000 บ าทต่อเดือน

เอกส ารประกอบการสมั คร

เพียงเป็นลู กค้าบัญชีเ งินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกส ารเพื่อยืนยันตัวตน

ใช้เพียงเอกส ารเพื่อยืนยันร ายได้ในกรณีเป็นลู กค้ าให ม่ธนาค ารกสิกรไทย

สำเนาบัญชีธนาค ารย้อนหลัง 6 เดือน ธนาค ารใดก็ได้ ได้สูงสุดถึง 5 บัญชี

วิธีการสมั คร

ขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าหลัก LINE BK เลือกแถบเมนูด้านซ้ายบนแล้วเลือก “วงเ งินให้ยืม”

ขั้นตอนที่ 2

รับทร าบและยอมรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม “สมั คร”

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบและกรอกข้อมูลต่างๆสำหรับการขอสินเ ชื่อ เช่ น ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลเพิ่มเติม,

ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่ อที่มีกับสถาบันการเงิ นอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 4

ยืนยันข้อมูลการขอสินเชื่ อ

ขั้นตอนที่ 5

อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

ขั้นตอนที่ 6

ระบุวงเงิ นที่ต้องการขอกู้ และบัญชีเพื่อการหักชำระ หากระบบไม่สามารถตรวจสอบร ายได้ของผู้สมั ครได้

หรือผู้สมั ครต้องการวงเงิ นที่มากขึ้น ผู้สมั ครจะต้องแนบ Bank Statement 6 เดือนล่ าสุด (JPG, PNG, HEIC เท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 7

ยืนยันการสมั ครสินเ ชื่อ

ขั้นตอนที่ 8

สัญญาสินเชื่ อเสร็จสมบูรณ์

สามารถอ่านร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ LINE BK

Facebook Comments Box