ธ.กสิกรให้ยืมวงเงิน 20,000 บาท ลงทะเบียนได้เลย

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เปิดเผยว่า กำลังจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้คนไทยได้ท่องเที่ยวปลอดภัยสบายใจ ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในโครงการ สงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ไทยพาณิชย์ โพรเทค จึงขอมอบประกันอุบัติเหตุพร้อมเงินชดเชยรายได้ฟรีจำนวน 100,000 สิทธิ์

โดยรับสิทธิฟรีได้ที่ช่องทางที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร พันธมิตรทางการค้า และทาง Facebook SCB Protect ประกันอุบัติเหตุ มอบความคุ้มครอง ดังนี้

1.หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมารับเงินชดเชยสูงสุดถึง 100,000 บาท

2.กรณีนอน ICU รับเงินชดเชยรายได้ 400 บาทต่อวัน

3.กรณีแอดมิท รับเงินชดเชยรายได้ 200 บาทต่อวัน

4.กรณีเสี ยชีวิต คนที่คุณห่วงใยรับเงินชดเชยสูงสุด 100,000 บาท

5.คุ้มครองนาน 30 วันเลือกวันเริ่มได้

รับสิทธิได้ตั้งแต่ 4 เม.ย. 65 – 31 พ.ค. 65 หรือจนกว่าจะครบ คลิก https://scbprotect.scb/microsocial22

เงื่อนไข :

-จำกัด 1 สิทธิต่อ 1 เลขบัตรประชาชน ต่อเบอร์มือถือตลอดระยะเวลาโครงการ

-รับประกันเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยอายุระหว่าง 20-70 ปีบริบูรณ์

-ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

-รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

-บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น

กฟผ. เตรียมเปิดลงทะเบียน “ล้างแอร์ฟรี – ส่วนลดเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” รวม 20,000 สิทธิ์ เริ่ม เม.ย. นี้ ชวนคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานรับมือวิกฤตราคาพลังงานขาขึ้น

เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประชาชนจะสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 1.3 ล้านหน่วยต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 804 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ

ล้างแอร์ช่วยชาติ (Clean your air, Clean your life)
กฟผ. ร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยให้บริการล้างแอร์แก่ประชาชนทั่วประเทศฟรีจำนวน 10,000 สิทธิ์ จำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ฟรี 1 เครื่อง โดยต้องเป็นแอร์แบบติดผนังขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทาง www.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป การล้างแอร์ทุก 6 เดือน สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 10%

ส่งเสริมการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
กฟผ. ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและผู้ค้าปลีก มอบส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 มูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 10,000 สิทธิ์ เพียงแสดงบัตรประชาชน ณ จุดขายในร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม และแสดงหลักฐานการเพิ่มเพื่อนใน [email protected] หรือ Facebook : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565

 

สิ นเชื่ อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาค ารกสิกรไทย อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที

ส มัครง่าย ใช้บัตรประชาช นใบเดียว ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ ไม่ว่าจะใช้เสริมสวย

เปลี่ยนคุณเป็นคนให ม่ เรียนต่อ เเต่งบ้ าน พาครอบครัวไปพักผ่อน ปิดหนี้บัตรเครดิต

หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิ น หากได้รับอนุมัติวงเ งิน 6,000 – 20,000 บ าท

เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือน

 

ผ่อนชำระเงิ นสิ นเ ชื่อเริ่มต้น 330 บ าทต่อเดือน คำนวณจากวงเงิ นอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บ าท

ที่ระยะเวล าการผ่อนชำระที่ 24 เดือน เตรียมเอกส ารให้ครบ เเล้วไปที่สาขาได้เลย

ร ายละเอียดการสมั ครสำหรับผู้ที่มีร ายได้ประจำ

คุณสมบัติผู้ขอสิ นเ ชื่อ

เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวล าการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

ต้องมีร ายได้ 7,500 บ าท ขึ้นไป

ต้องมีอายุงานมาเเล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับรวมที่ทำงานเดิมได้

มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกส ารประกอบการสมั คร

เอกส ารเเสดงตัวตน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาช น หรือ

สำเนาบัตรประจำตัวข้าร าชการ หรือ รั ฐวิสาหกิจ พร้อมเเนบสำเนาทะเบียนบ้ าน

เอกส ารเเสดงร ายได้ เลือกอย่ างใดอย่ างหนึ่ง

สลิปเงิ นเดือน 1 เดือน หรือ

หนังสือรับรองเงิ นเดือน หรือ

เอกส าร 50 ทวิ ปีล่ าสุด

ในกรณีที่มีเ งินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ร ายได้ขั้นต่ำ ผู้กู้เงิ นสามารถรวมร ายได้อื่น ๆ เพิ่มได้

เช่ น ค่ าคอมมิชชั่ น ค่ าล่วงเวล า โดยยื่นเอกสา รเพิ่มเติม ดังนี้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณีเป็นบัญชีธนาค ารกสิกรไม่ต้องยื่น

สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส

ในกรณีที่มีบัญชีการรับเงิ นเดือนกับทางธนาค ารกสิกรไทย ตั้งเเต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสา รเเสดงร ายได้

ร ายละเอียดการสมั ครสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ

คุณสมบัติ

เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวล าในการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

จะต้องมีร ายได้ 20,000 บ าท ขึ้นไป

ประกอบอาชีพปัจจุบันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกส ารประกอบการสมั คร

สำเนาบัตรประชาช น

เอกส าร 50 ทวิ ปีล่ าสุด หรือ กรณี 50 ทวิเเบบร ายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่ างน้อย 6 เดือน

ผู้ที่สนใจ สิ นเชื่ อเ งินด่วน Xpress Loan จากธนาค ารกสิกรไทย

สามารถขอสิ นเชื่ อได้ที่ สาขาของธนาค ารกสิกรไทย ทุกสาขา

Facebook Comments Box