สินเชื่อSCB ให้ 300,000 บาท ดอกเบี้ยน้อยผ่อนสบาย

ขั้นตอนขอคืนเงินสมทบ
สำหรับผู้ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในเดือน ก.พ.-มี.ค.
สามารถยื่นขอรับเงินสมทบส่วนเกินคืนได้แล้ววันนี้
📌กรอกแบบฟอร์มขอรับเงินคืน https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/0f788a29242061530722d167b0bc9177.pdf?fbclid=IwAR0BafnfQCmJB6Qds2fylWlwGSmtvTVe3NAdSYA3xEXE4OySj9w47wojI74
จากนั้นส่งเอกสารกลับมายังสำนักงานประกันสังคม
พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
-ธนาคารกรุงไทย
-ธนาคารออมสิน
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่ อมณีทันใจเพื่อธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิ นในการทำธุรกิจ ด้วยวงเงิ นอนุมัติสูงสุด 300,000 บ าท

อัตร าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 15.995% ต่อปี หรือผ่อนดอกเบี้ยสบ า ยๆ เริ่มต้นเพียงหมื่นละ 3 บ าทต่อวัน

ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 36 เดือน ไม่ต้องใช้หลักท รัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ไม่ต้องส่งเอกส ารเพิ่มเติม

ส มัครผ่ านแอปพลิเคชัน [email protected] ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2565 เป็นต้นไป

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กล่ าวว่า ปัจจุบันผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั น [email protected] ของไปรษณีย์ไทยมีมากกว่า 300,000 ร าย

ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ใช้บริการเก็บเงินปล ายทาง (COD)

รวมทั้งพนักงานออฟฟิศที่ประกอบอาชีพพ่ อค้ าแ ม่ค้ าออนไลน์เป็นอาชีพเสริม

“สถานการณ์การแ พร่ระบ าดของโรคCV ในปัจจุบัน ที่ทำให้หล ายคนผันตัวมีอาชีพสำรองเป็นอาชีพที่สอง

ซึ่งแน่นอนว่าจำเป็นจะต้องมีเงิ นทุนสำรองในการหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจที่จะช่วยเสริมสภาพคล่อง”.

Facebook Comments Box