ธกส ช่วยสร้างอาชีพ ยืมได้เลย 100,000 บาท

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 เริ่ม 16 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65

เปิดให้ผู้ประกันตน ยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 เริ่ม 16 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65

ช่องทางเปลี่ยนโรงพยาบาล ผ่านเว็บไซต์

ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลในปี 2565 เตรียมยื่นเรื่องได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.2564 นี้ ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02

ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th และทำรายการผ่าน Applications SSO Connect การเลือกสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง

 

 

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 เริ่ม 16 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65
โดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานพยาบาล

1. เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ปีละ 1 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. – 31 มี.ค.ของปีถัดไป

2. เปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี กรณีมีเหตุจำเป็น

เช่น ย้ายที่ทำงานหรือย้ายที่พักอาศัย หรือพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกันตนมิได้เลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง ให้ยื่นเรื่องภายใน 30 วัน

ช่องทางการยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาล

1.ทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th สมัครสมาชิก
คลิ๊ก “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”
เลือกเหตุผลการเปลี่ยนสิทธิ เปลี่ยนประจำปี แล้วคลิกเลือกสถานพยาบาลใหม่ จากนั้นกดเลือก โรงพยาบาลที่ต้องการ
หลังจากเลือกโรงพยาบาลได้แล้ว กดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงแล้วกด บันทึก
2. ทำรายการผ่าน Application SSO Connect

โหลดแอป SSO Connect ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน รอยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP เลือกเมนู “เปลี่ยนโรงพยาบาล”
เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ กดยืนยันและรอตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วันทำการ
3. ยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-20) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

ช่องทางตรวจสอบสิทธิสถานพยาบาล

– Line Official Account ของสำนักงานประกันสังคม (@ssothai)

– www.sso.go.th

– Application SSO Connect

– เครื่อง Smart kiosk ของกระทรวงมหาดไทย

– สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ธ.ก.ส. ปล่อย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ช่วยเกษตรและครอบครัว

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุน ในการเริ่มต้น ประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท จาก ธ.ก.ส.

จุดเด่น

สร้างอาชีพในระยะยาว

ระยะเวลาปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก

ช่วยเหลือจากผลกระทบ โควิด-19

ดอกเบี้ยต่ำมากๆ คิดที่ 4% ต่อปี ใน 3 ปีแรก


คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ CV-19 ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร

ประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

อัตราดอกเบี้ย

กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

วงเงินปล่อยกู้

กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

 

Facebook Comments Box