ออมสินปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ทีมีแอพพลิเคชัน MyMo เช็คที่นี่

ดีเดย์วันมะเร็งโลก 4 ก.พ.นี้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของหลายประเทศทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทย

ทั้งนี้ ในแต่ละปีมีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่ 1.4 แสนคน และเสียชีวิตปีละประมาณ 8.4 หมื่นคน

โดยโรคมะเร็งที่พบมากในคนไทยได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ

ทำให้ที่ผ่านมา สธ. ได้กำหนดนโยบาย “มะเร็งรักษาได้ทุกที่” ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาที่รวดเร็ว เพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น

อย่างไรก็ดี ในวันมะเร็งโลก 4 ก.พ.นี้ สธ.ได้เริ่มขับเคลื่อนโครงการนำร่องคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่บ้านด้วยตนเอง ในกลุ่มหญิงไทยอายุ 30-60 ปี ทั่วประเทศ

เนื่องจากยังมีผู้หญิงจำนวนมากยังไม่เคยรับการตรวจคัดกรอง ซึ่งการตรวจต้องเดินทางไปสถานพยาบาลทำให้เสียเวลาทำงาน อาย หรือกลัว การสอดอุปกรณ์ทางช่องคลอด โครงการนี้จะสามารถรับชุดตรวจไปเก็บสิ่งส่งตรวจได้เองที่บ้าน

โดยกระจายไปทุกจังหวัดจังหวัดละประมาณ 1,000 ชุด รวม 80,000 ชุด หากได้ผลดีจะผลักดันการตรวจคัดกรองด้วยวิธีนี้เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งต่อไป

 


ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีขูดเซลจากบริเวณปากมดลูกที่เรียกว่าการทำ PAP smear ต้องใช้ความชำนาญของผู้ตรวจและผู้นำเซลไปดูลักษณะความผิดปกติ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
ทว่าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนวิธีตรวจเป็นหาการติดเชื้อ HPV ในบริเวณช่องคลอดแทน ซึ่งทำได้ง่ายกว่าทั้งการเก็บสิ่งส่งตรวจและแปลผล ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจได้มากขึ้น และตรวจพบความผิดปกติในระยะแรกมากขึ้น

สำหรับชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองสามารถเก็บสิ่งส่งตรวจได้ง่าย โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้จัดทำคู่มือแนะนำวิธีการโดยละเอียด จากนั้นให้ส่งกลับไปตรวจที่โรงพยาบาล รอรับการแจ้งผลตรวจผ่านทางแอปพลิเคชั่นหรือทางไปรษณีย์

 

หากพบความผิดปกติก็สามารถเข้าสู่ระบบการตรวจวินิจฉัยและการรักษาได้ตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยหลักเกณฑ์ผู้ที่สามารถขอรับชุดตรวจได้ ได้แก่ หญิงไทยอายุ 30-60 ปี และไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเกิน 5 ปี

ระยะแรกติดต่อรับชุดตรวจได้ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่งของกรมการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อุดรธานี อุบลราชธานี ลพบุรี มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ชลบุรี และ สุราษฎร์ธานี

ระยะที่ 2 รับได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทุกจังหวัดซึ่งจะมีประกาศให้ทราบต่อไป

 

ที่นี่เร าจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวล านี้

หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่าน ข่าวบันเทิง และสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน โดยวันนี้เป็นเรื่องร าว

 

เกี่ยวกับแอพพลิเคชัน mymo สำหรับผู้ที่ต้องการเงิ นลงทุนกับสินเชื่อเงิ นกู้ที่สามารถกู้ยืมได้ทุกอาชีพ

 

 

เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องร าวและข่าวสารที่นำมาให้อ่านกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นส าระข่าวที่เป็นประโยช น์ต่อท่านไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว

Facebook Comments Box