กรุงไทยให้ยืม 50,000 บาท ผ่อนเดือนละ 826 บาท

สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย “Smart Money” สินเชื่อส่วนบุคคล เงินให้กู้ยืม โดยหากยืมเงินที่ 50,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 84 เดือน

ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 826 บาท หากยืม 100,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 84 เดือน ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 1,653 บาท เท่านั้น

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money มีรายละเอียดดังนี้
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน
กู้เท่านี้ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่?
วงเงินที่ต้องการ 50,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน ยอดผ่อนชำระต่อเดือน 826 บาท

เงื่อนไข
เอกสารที่ใช้สมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
Statement
บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

ช่องทางติดต่อขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม
สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์กรุงไทย “คลิกที่นี่” หรือติดต่อโดยตรงที่สาขากรุงไทยใกล้บ้านท่านทุกสาขา หากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02 111 1111

Facebook Comments Box