เงินด่วน Xpress Loan กสิกรยืมได้เลย 7,500 บาท

ธนาคา“สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan” สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม กู้ง่าย อนุมัติไว รับเงินก้อนไปใช้ได้ทันที เพื่อช่วยเหลือลูกค้า เป็นทุนหมุนเวียน ผ่อนชำระหนี้ เงื่อนไขน้อย ผ่อนสบาย ได้เงินทันที ไม่ต้องค้ำประกัน เงินเดือน 7,500 บาท ก็สามารถกู้ได้เลย โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขอกู้
บุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
มีอายุงานที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
รายได้ ขั้นต่ำ 7,500 บาท ขึ้นไป
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถ ติดต่อได้
อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนแล้ว ไม่เกิน 70 ปี


วงเงินให้กู้ยืม
วงเงินให้กู้ยืม ตั้งแต่ 6,000 – 200,000 บาท
เอกสารการสมัคร ยื่นขอสินเชื่อ
เอกสารแสดงตัวตน
สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอน วิธีการสมัครสินเชื่อ ผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS
กดเมนู สินเชื่อ และเลือกสินเชื่อ Xpress Loan
กรอกข้อมูลและสมัคร NDID ยืนยันตัวตน


ยืนยันการเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร
สรุปวงเงินเบื่องต้น และ อัปโหลดเอกสาร
รู้ผลอนุมัติ ภายใน 15 นาที
ท่านใดที่สนใจสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกสิกรไทย www.kasikornbank.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

Facebook Comments Box