เปิดลงทะเบียน พักชำระหนี้ ออมสินสูงสุด 6 เดือน

สำหรับคนขับรถ ไม่ต้องพก “บัตรจริง” อีกต่อไป เพราะสามารถใช้ ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว (Electronic Driving Licence)

สะดวก ใช้งานง่าย หมดปัญหาลืมใบขับขี่ได้เลย~ ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT QR LICENCE วิธีขั้นตอนการทำง่ายๆ อ่านรายละเอียดที่นี่ได้เลย

วิธีการใช้งาน ใบขับขี่ อเล็กทรอนิกส์

ลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล์ เพื่อรับรหัส OTP ทางอีเมล
ตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ จำนวน 6 หลัก
สามารถสแกน QR Code หลังใบอนุญาตขับรถ
เข้าสู่เมนู เพื่อแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DLT QR LICENCE
iOS

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DLT QR LICENCE
Android

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DLT QR LICENCE

ขั้นตอนการใช้งาน
ใบขับขี่ที่ยังไม่มี QR Code ยังสามารถใช้ใบขับขี่ฉบับจริงได้เหมือนเดิม
หากต้องการเปลี่ยนเป็นแบบ QR จะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน้า
หากขอต่ออายุใบขับขี่ ก็จะได้ใบขับขี่ ที่มี QR code โดย
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน (ไม่อยู่ในช่วงต่ออายุ) 105.- ถ้ามีแก้ไขข้อมูล +50.-

 

 

ออมสิน ออกมาตรการ “พักชำระหนี้” เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการการแพร่ระบาด CV-19 สูงสุด 6 เดือน

(พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยคาดว่า สามารถช่วยเหลือลูกค้าที่มีสิทธิ “พักหนี้” ได้กว่า 750,000 ราย เป็นยอดหนี้คงเหลือกว่า 50,000 ล้านบาท

ไทม์ไลน์การรับสิทธิ พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย

ธนาคารออมสิน แบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 เฟส โดยลูกค้าจะทยอยได้รับ SMS หรือ Notification แจ้งทางแอปพลิเคชั่น MyMo ให้สามารถกดรับสิทธิ์ เพื่อขอพักชำระหนี้ ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่พักชำระหนี้ ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระ และไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า รวมถึงไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดชำระ และค่าปรับใด ๆ

เงื่อนไขลูกค้าที่มีสิทธิ พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย

ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
เงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้ จะถูกนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้ หรือข้อตกลงที่ทำกับธนาคารได้
ทางธนาคารจะพักเงินงวดผ่อนชำระให้สูงสุด 6 งวด เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2564
เมื่อสิ้นสุดระยะการพักชำระหนี้ ให้กลับมาจ่ายเงินงวดตามเงื่อนไขเดิม

 

รับผลกระทบทำให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ เป็นต้น
ยกเว้นข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

Facebook Comments Box