เงินด่วนธกส. 50,000 บาท ธ.ก.ส. สินเชื่อ A-Cash ช่วยทุกคน

สินเชื่อเงินด่วน A-Cash จากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินให้กู้ยืมสูงสุด 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นสำหรับลูกค้าเกษตรกรที่มีประวัติชำระหนี้ดี ซึ่งสินเชื่อเงินด่วน A-Cash สามารถเบิกถอนได้ผ่านบัตร ATM หรือ Debit ของ ธ.ก.ส. ผ่อนนาน 1 ปี

โดยรายละเอียดของสินเชื่อ มีดังนี้
เงื่อนไขการ “ยืมเงินด่วน” ของ สินเชื่อเงินด่วน A-Cash
1.ประเภทเงินกู้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
2.คุณสมบัติผู้กู้


เป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี
ณ วันที่ขอกู้เงินต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้

3.วัตถุประสงค์ของเงินกู้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือน
4.วงเงินให้กู้ยืม
สูงสุดรายละ 50,000 บาท สามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่
5.อัตราดอกเบี้ย
MRR
6.กำหนดชำระคืน
ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำหนังสือสัญญากู้เงิน
ส่งดอกเบี้ยครบต่ออายุสัญญาได้
7.หลักประกันเงินกู้
จำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คนค้ำประกัน

 


8. ช่องการสมัครสินเชื่อ
ดูรายละเอียด และขั้นตอนการสมัคร ไปที่เว็บไซต์ https://www.baac.or.th/
หากมีความสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อเงินด่วน A-Cash สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-555 0555

Facebook Comments Box