คนละครึ่ง เฟส 4 ขั้นตอนกดรับสิทธิ-ยืนยันตัวตน รับ 1,500 ถึง 3,000

ข่าวดี มาแล้ว สำหรับคนที่รอลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 4
ที่ประชุม ครม. สรุปแล้ว วันลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4
สำหรับคนใหม่ เปิดลทะเบียนวันที่ 14 กุมภา 65 ผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง
ส่วนผู้ใช้งานเก่า รอกดยืนยันสิทธิเท่านั้น ผ่านแอพิเคชั่น เป๋าตัง
สำหรับวงเงินที่จะช่วยเหลือ ต้องรอ ครม. สรุปอีกทีว่า จะช่วยเหลือ 1500 หรือ 3,000 บาท
โดยคนละครึ่งเฟส 4 จะเริ่มใช้งานได้วันที่ 21 กุมภา – 30 เมษา 65

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4

 

 

1.มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
3.ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
* ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com*

ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4

 

– ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

– ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งผ่านเว็บไซต์

 

 

 

1. ลงทะเบียนร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com

2. รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน ภายใน 3 วัน

3. ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

5. กรณีที่เคย ยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที

6. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7. ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

8. เสร็จสิ้นการชำระเงิน

 

สินเชื่อฟื้นฟูสู้ กู้ได้ 100,000 บาท ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือน อนุมัติง่ายๆได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อฟื้นฟู เป็นสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจ จากธนาคารกสิกรไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของ CV-19 รักษาการจ้างงาน และฟื้นฟูธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินสินเชื่อดังกล่าวที่กล่าวมา มาชำระหนี้เดิมที่มีอยู่ กับสถาบันการเงินเดิม หรือ Refinance จากสถาบันการเงิน

จุดเด่น

อัตราดอกเบี้ย 2 % ใน 2 ปี แรก โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ไม่เกิน 5 %
ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นลูกค้าธุรกิจของธนาคาร ที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่รวมวงเงินสินเชื่อ เพื่อการอุปโภคบริโภค)
ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย
ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
ไม่มีสถานะเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี
ปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระคืน

สูงสุด 7 ปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 24 เดือน (ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

วงเงิน

ลูกค้าใหม่ : วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ลูกค้าปัจจุบัน : วงเงินกู้ไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อธุรกิจที่มีอยู่กับธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท (หากเคยได้รับสินเชื่อ Soft Loan เดิม ให้นับรวมด้วย)


หลักประกัน

ต้องค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1.75% ต่อปี
ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการให้กู้ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทุกประเภท (ยกเว้นค่าอากรแสตมป์)
การอนุมัติสินเชื่อและเบิกวงเงินกู้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

Facebook Comments Box