ธกส. เปิดลงทะเบียน โครงการแก้หนี้นอกระบบ 100,000 บาท

สมาชิกที่ยังไม่ได้รับเงินในรอบการโอนงวดที่ 3 โปรดอ่าน
คนที่เค้าลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา เค้าลงกันก่อนวันที่ 26 พ.ย.64
แล้วเค้ามาได้เงินรอบแรกกันวันที่ 29 ธ.ค.64 คนที่ลงหลังวันที่ 26 พ.ย.64 เค้าได้เงินกันวันที่ 7 ม.ค.65 นับเป็นรอบ 2
และประกันสังคมเค้าก็จ่ายเงินรอบ 3 วันที่ 14 ม.ค.65 ก็คือวันนี้
ประกันสังคม ยังมีการจ่ายเงินอีกหลายครั้ง หลายงวด ฉะนั้นแล้ว
ให้รอรับเงินเยียวยารอบถัดไป

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand เปิดเผยถึง

โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ของ ธ.ก.ส. ซึ่งทางธนาคาร เปิดให้เกษตรกร หรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ ยื่นกู้เพื่อนำเงินไปแก้ไขหนี้นอกระบบ รายละเอียดสินเชื่อโครงการ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบมีดังนี้


คุณสมบัติผู้กู้

มีสัญชาติไทย
เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ

วงเงินกู้โครงการ

กรณีสงวนที่ดินทำกิน รายละไม่เกิน 150,000 บาท โดยต้องนำที่ดินดังกล่าวมาจดจำนองกับธนาคาร
กรณีชำระหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 12 ต่อปี
ระยะเวลาชำระหนี้

ชำระหนี้เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จ ไม่เกิน 12 ปี นับจากวันกู้
สิทธิประโยชน์

หากชำระหนี้ดี คืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยรับชำระ
คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 100,000 บาท

Facebook Comments Box