เกียรตินาคินภัทรให้กู้ 200,000 บาท ไม่ต้องค้ำรับเงินไปใช้ได้เลย

สินเชื่อ KKP Personal Loan จาก ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นสินเชื่อเงินด่วน ที่ช่วยในเรื่องการใช้จ่าย อุปโภคบริโภค หรือ ค่าใช้ต่างๆที่มีความจำเป็น สามารถสมัครง่าย

ได้หลากหลายช่องทาง เอกสารที่ไม่ยุ่งยาก และที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินอนุมัติสูงถึง 1,500,000 ผ่อนสบายๆ ทุกเดืน กับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รับเงินทันที ภายใน 1 วัน

จุดเด่น

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก
ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท
รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ Personal Loan

คุณสมบัติผู้กู้

บุคคลสัญชาติไทย ที่มีอายุ 20 – 60 ปี
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป


เอกสารประกอบ

สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรกที่มีที่อยู่ และ หน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน

หมายเหตุ ในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

สมัครขอสินเชื่อ KKP Personal Loan คลิกที่นี่

 

Facebook Comments Box