สินเชื่อช่วยเกษตร ให้ 30,000 บาท ผ่อนเริ่มต้น 600/เดือน

ครม.อนุมัติงบกลาง จำนวน 574 ล้านบาท (ASF)
ในสุกร ชดเชยให้เกษตรกร 4,941 ราย ที่ถูกทำลายสุกรไปแล้ว 159,453 ตัวในพื้นที่ 56 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-15 ต.ค.64
วันนี้ (11 ม.ค.2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติงบกลาง 574.11 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันแอฟริกา (ASF)

โดยเป็นค่าใช้จ่ายราคาสุกรที่ถูกทำลาย ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-15 ต.ค.2564 ซึ่งมีเกษตรกรที่กรมปศุสัตว์ได้ทำลายสุกรไปแล้ว
และยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชย เกษตรกรจำนวน 4,941 คน สุกรจำนวน 159,453 ตัว จำนวนเงิน 574.11 ล้านบาท ในพื้นที่ 56 จังหวัดทั่วประเทศ

เช็ก 56 จังหวัดที่เกษตรกร 4,941 คนได้เงินค่าชดเชย
คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน 574.11 ล้านบาท ชดใช้ราคาหมูที่ถูกทำลาย ในระหว่างวันที่ 23 มี.ค. 64 -วันที่ 15 ต.ค. 64 ในพื้นที่ 56 จังหวัด ดังนี้

ภาคกลาง 10 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานีอ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อยุธยา สระบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ และ สุพรรณบุรี
ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่สระแก้ว
ภาคตะวันตก 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เลย หนองบัวลำภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่นอำนาจเจริญ หนองคาย บึงกาฬ ร้อยเอ็ด นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร สกลนคร และยโสธร
ภาคเหนือ 12 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชรและเพชรบูรณ์
ภาคใต้ 10 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง กระบี่ ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง พังงา และสงขลา

 

Founding Bank เปิ ดให้ลงทะเบี ยนสมั ครสินเชื่ อ 30,000, 600/เดือน แบบผ่อนชำระ และสมั ครฟรีวันนี้…

Easy Loan Quick Loan Xpress Loan สามารถช่วยเกษตรกรได้เครดิตเร าดีมากวันนี้ นี่คือเ นกู้ทันทีจากธนาค ารกสิกรไทย ไม่ว่าจะบริโภค

หรือบริษัทสามารถยืมเงิ นในกรณีฉุกเ ฉินได้เมื่อผู้กู้สะดวกชำระหนี้ ตั้งแต่เ งินไปจนถึงการเดินทาง

ตั้งแต่การแต่งหน้าไปจนถึงการทำผม คุณสามารถทำทุกอ ย่ างที่ต้องการได้

หรือซื้อของใช้สำหรับการเดินทางแบบครอบครัว บัตรเครดิต หรือเติมเ งินอื่นๆ

คุณจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของค่ าธรรมเนียมตามเงื่อนไขโดยการสมั ครแอปพลิเค ชันนี้แอปพลิเคชั นจะง่าย

ตร าบใดที่ใช้บัตรประชาช นก็มีบัญชีเงิ นฝากของผู้กู้ เป็นบัญชีเงินฝ ากที่สามารถยืมผ่ านธนาค ารกสิกรไทยเท่านั้น

ต้องกู้เงิ นเดือนเท่าไหร่?

ในการสมั ครสินเ ชื่อเ งินด่วนด่วน เงิ นเดือนพื้นฐานต้องมากกว่า 15,000 บ าท และคุณต้องกู้เ งินเพิ่ม

ข้อดีคือ…

คนที่ไม่มีหลักประกันสามารถขอสินเชื่ อโดยไม่มีการค้ำประกันได้เท่านั้นโดยไม่รบกวนผู้อื่น

จากนั้นไปที่สาขาของธนาค ารกสิกรไทย ไปธนาค าร กสิกรไทย ไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้บ้ านหรือไม่ก็ตาม

หรือต่างจังหวัด เดินทางสะดวก ดอกเบี้ยถูกสุดในช่วงนี้ 15% ของระยะเวล าสัญญาทั้งหมด ดอกเบี้ยวันแรกยังหลักร้อย

อัตร าส่วนเงิ นกู้เพียง 330 บ าทต่อเดือน โปรดทร าบว่าธนาค ารกสิกรไทยมีเงิ นเดือนมากกว่าเจ็ดเดือน

ไม่ต้องยื่นเอกส ารร ายได้

หรือคุณไม่จำเป็นต้องขย ายบัญชีเ งินเดือนและใบแจ้งยอดของคุณ

Facebook Comments Box