ออมสินเปิดลงทะเบียน รับบัตรใช้ได้เลย 30,000 บาท

ประกาศคณะรัฐมนตรีที่มีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ให้จ่ายเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากประกาศปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยคำสั่งจาก ศบค. ในโพสต์นี้เราจึงรวบรวมคำถาม และคำตอบมาให้ทุกท่านครับ

ผู้ที่ทำงานบันเทิงอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากประกาศปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ได้แก่ใครบ้าง?
นักดนตรี นักร้อง แดนเซอร์ ดีเจ ศิลปินตลก ศิลปินลิเก ศิลปินพื้นบ้าน ช่างเสียง ช่างแสง ช่างเวที ช่างภาพนิ่ง ช่างภาพวิดีโอ ช่างเครื่องดนตรี พนักงานขับรถ พ่อครัว แม่ครัว พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเชียร์ดื่ม พนักงานประชาสัมพันธ์ (พีอาร์) แคชเชียร์ พนักงานรับรถ พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ที่ทำงานในสถานบันเทิงต่างๆโดยตรง รวมถึงนักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน ฯลฯ ด้วย
ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากประกาศปิดสถานบันเทิงของรัฐบาลจะขอการรับรองได้ที่ไหน?
ผู้ขอรับเงินเยียวยาจะต้องได้ลงทะเบียนที่ https://forms.office.com/r/FHDXjs4RyY
เพื่อให้สมาคมวิชาชีพซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยตามรายการต่อไปนี้


1. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย)
3. สมาคมลิเกประเทศไทย
4. สมาคมผู้ประกอบอาชีพแสงเสียงภาพไทย
สำหรับสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง ที่ท่านรับข่าวสารอยู่ ณ ขณะนี้เป็นเพียงตัวกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าว เนื่องจากสมาพันธ์ของเรายังไม่ได้ถูกจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย จึงไม่สามารถรองรับอาชีพให้ท่านได้ **

หลังจากลงทะเบียนแล้วจะทราบว่าได้รับการรับรองหรือไม่? อย่างไร?
ทางสมาคมวิชาชีพจะไม่สามารถแจ้งผลการรับรอง-ตรวจสอบให้ผู้ลงทะเบียนทราบได้เพราะไม่มีกำลังคนและระบบที่จะรองรับได้ จึงจำเป็นที่ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับความจริง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและรับรอง ซึ่งจะทำให้ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนทำงานบันเทิงอาชีพอิสระที่เป็นประโยชน์แก่พวกเราต่อไปในอนาคต โปรดทราบว่าการกรอกข้อมูลไม่ตรงกับความจริงมีความผิดทางกฏหมาย ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้วจะส่งต่อไปให้กับหน่วยงานผู้จ่ายเงินเยียวยา เพื่อตรวจความถูกต้องกับฐานข้อมูลของหน่วยงานเองก่อนทำการจ่ายเงินเยียวยาตามรอบ

หน่วยงานผู้จ่ายเงินเยียวยาคือหน่วยงานใดบ้าง?
มี 2 หน่วยงานคือ
1. สำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้จ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนตาม ม.33, ม.39 และ ม.40 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 65 ปี และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จึงมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามโครงการนี้
1.1 ผู้ประกันตนตาม ม.33 ต้องมีนายจ้างเป็นผู้ประกอบการประเภทสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
1.2 ผู้ประกันตนตาม ม.39 และ ม. 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพตามรายการข้างต้นภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565
หมายเหตุ เมื่อสมัครประกันตนตาม ม.40 ที่ หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา, ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา และบิ๊กซี ทุกสาขา จะไม่สามารถแจ้งอาชีพได้
2. กระทรวงวัฒนธรรมสำหรับผู้ลงทะเบียนซึ่งมีอายุเกิน 65 ปี คาดว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแทนสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมจะต้องจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทำไมประกาศปิดสถานบันเทิงของรัฐบาลจึงส่งผลกระทบถึงนักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน?
รายได้ส่วนหนึ่งของนักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน มาจากค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นผู้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้เพราะมีการใช้เพลงในการประกอบกิจการให้กับองค์กรจัดเก็บที่เป็นตัวแทนของนักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน เมื่อสถานบันเทิงถูกปิด ทำให้การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ต้องหยุดชะงัก นักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน จึงได้รับผลกระทบด้วยเพราะรายได้ส่วนนี้ขาดหายไป
ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสมาคมทั้ง 4 ได้ดังนี้
1. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย)
3. สมาคมลิเก ประเทศไทย
4. TLAV – สมาคมผู้ประกอบอาชีพแสงเสียงภาพไทย

 

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD จาก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อรูปแบบอเนกประสงค์ที่พร้อมให้วงเงิน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้นำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 30,000 บาท

 

สมัครบัตรเงินสด PEOPLE CARD ได้ทุกอาชีพ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง และสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพียงเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร

 

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้มีรายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ มีอายุไม่เกิน 65 ปี ต้องประกอบอาชีพปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

เอกสารประกอบผู้กู้

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชน เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ
Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
ผู้มีรายได้ประจำ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

วงเงินกู้

วงเงินกู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อราย
อัตราดอกเบี้ย

ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยรวค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี

ระยะเวลากู้

ระยะเวลากู้เป็นไปตามที่ธนาคารwได้กำหนดไว้
หลักประกัน

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด PEOPLE CARD

สามารถใช้วงเงิน “สินเชื่อ” ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (People Card) ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ “ธนาคารออมสิน” จัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”

Facebook Comments Box