เคาะเเล้วสินเชื่อกสิกร ให้ 30,000 บาท ผ่อนได้สบายไม่ต้องค้ำ

 

ขั้นตอน “ต่อใบขับขี่ 2565” ใบขับขี่หมดอายุ

“ต่อใบขับขี่ 2565” ต้องทำยังไง เตรียมอะไรบ้าง?

ต่อใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี / การต่อใบอนุญาตจาก 5 ปี เป็น 5 ปี
หลักฐานที่ต้องใช้
บัตรประชาชนตัวจริง
ใบอนุญาตฉบับเดิม
ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
“ต่อใบขับขี่ 2565″ ต้องทำยังไง เตรียมอะไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

 

ขั้นตอนการทดสอบ”ต่อใบขับขี่ 2565”
ให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com
จองคิวผ่าน DLT Smart Queue / iOS Link: https://apple.co/2GIHARd
แอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO เพื่อเข้ามาทดสอบสมรรถภาพและออกใบอนุญาตขับรถ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ออกใบอนุญาตขับรถ
ค่าธรรมเนียม
รถยนต์ 505 บาท
รถจักรยานยนต์ 255 บาท
*สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ 90 วัน
*หากขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรม 2 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่
*หากขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 2 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่
“ต่อใบขับขี่ 2565” ต้องทำยังไง เตรียมอะไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

เปลี่ยนใบขับขี่จาก 2 ปี (ชั่วคราว) เป็น 5 ปี
หลักฐานที่ต้องใช้
บัตรประชาชนตัวจริง
ใบอนุญาตฉบับเดิมตัวจริง
ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการทดสอบ
จองคิวผ่าน DLT Smart Queue / iOS Link: https://apple.co/2GIHARd
แอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO เพื่อเข้ามาทดสอบสมรรถภาพและออกใบอนุญาตขับรถ

เพื่อเข้ามาทดสอบสมรรถภาพและออกใบอนุญาตขับรถ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ออกใบอนุญาตขับรถ
ค่าธรรมเนียม
รถยนต์ 505 บาท
รถจักรยานยนต์ 255 บาท
*สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ ทันทีที่ถือใบอนุญาตขับรถครบ 1 ปี
*หากขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่
*หากขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่

**หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ **(ตามประกาศกฎกระทรวงคมนาคม เรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2563 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ต้องการขอรับและขอต่ออายุใบขับขี่รถทุกชนิด ทุกประเภทต้องมีใบรับรองแพทย์ยื่นประกอบการดำเนินการด้วย

 

 

 

 

LINe กู้เงินได้ร่วมมือกับธนาค ารกสิกรไทยเชื่อมโยงกับแอพของ Kplusได้มีการปล่อยสินเชื่ อให้กู้ยืม

Line ได้ร่วมมือกับธนาค ารกสิกรไทยเชื่อมโยงกับแอพของ เคพลัส(Kplus)ให้ยืม 2 หมื่นบ าท

ผ่อนเบ าๆเพียงเดือนละ 510 บ าทเท่านั้น ถ้ามีการตรวจสอบสเตทเม้นท์การใช้เงิ นเข้าออกเพื่อการพิจารณาในการอนุมัติสินเชื่ อต่าง ๆ

ที่ท่านสามารถหยิบกู้ยืมได้ รวมไปถึงการกำหนดผ่อนจะมีการยืมเ งินผ่านโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เพียงแค่ท่านมีโทรศัพท์มือถือท่านก็สามารถยืมเงิ นผ่ านแอพพลิเคชั่ น LINE ที่ใช้บนมือถือของท่านได้เพียงแค่ท่านกดตัวเลข

ที่ต้องการกู้ยืมว่าท่านจะกู้ตั้งแต่เท่าไหร่เป็นต้นไปทางแอพพลิเคชั่ นก็จะมีการวิเคร าะห์ดอกเบี้ยให้ท่านได้ด้วยตัวเอง

 

ไปดูในส่วนของคุณสมบัติว่ามีเงื่อนไขคุณสมบัติอย่ างไรบ้ าง ซึ่งเร าจะพูดในองค์ประกอบ

โดยรวมซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นพนักงานประจำรวมไปถึงพนักงานกิจการวิชาชีพฟรีแลนต่าง ๆ

อะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับงานของท่านที่ทำอยู่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องมีสลิปเงิ นเดือนหรือสเตทเม้นท์

และรงมไปถึงสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ต้องมีเอกส ารใดใดเพียงแค่ท่านมีบัตรประชาช นเพียงใบเดียว

ก็สามารถกู้ยืมได้ส่วนร ายได้ของท่านก็จะอยู่ที่ตั้งแต่ 7,000 บ าท ขึ้นไปเพื่อเป็นการยืนยันในการกู้ยืม

ถือได้ว่าเป็นสินเชื่ อดีดีที่ทาง LINE และทางธนาค ารกสิกรไทยได้ร่วมมือกันจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประช น

ที่สามารถกู้ยืมได้ง่ายผ่ านมือถือไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาค าร รวมไปถึงเป็นการกู้ยืมเงิ นถูกกฎหมาย 100%

Facebook Comments Box