ธกส. เปิดลงทะเบียน โครงการแก้หนี้นอกระบบ 100,000 บาท

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เปิดเผยว่า อย. ได้อนุมัติการขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE)


ของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ (20 ธ.ค.) จากเดิมวัคซีนไฟเซอร์สามารถฉีดได้ในเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5-11 ปี จะฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ โดยใช้ขนาดวัคซีนลดลงเหลือ 10 ไมโครกรัม หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนการฉีดในกลุ่มผู้มีที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งจะฉีดทั้งหมด 2 เข็ม เว้นกันเข็มละ 21 วัน

“ก่อนหน้านี้ทางไฟเซอร์ได้รับอนุญาตให้สามารถฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ต่อมาได้ขอขยายอายุผู้ฉีดในกลุ่ม 5-11 ปี ซึ่ง อย.ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นวัคซีนตัวแรกที่มีการให้ใช้ในเด็กกลุ่มดังกล่าว”

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand เปิดเผยถึง โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ของ ธ.ก.ส. ซึ่งทางธนาคาร

เปิดให้เกษตรกร หรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ ยื่นกู้เพื่อนำเงินไปแก้ไขหนี้นอกระบบ รายละเอียดสินเชื่อโครงการ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบมีดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

 

มีสัญชาติไทย

เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ

วงเงินกู้โครงการ

 

กรณีสงวนที่ดินทำกิน รายละไม่เกิน 150,000 บาท โดยต้องนำที่ดินดังกล่าวมาจดจำนองกับธนาคาร

กรณีชำระหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 12 ต่อปี

ระยะเวลาชำระหนี้

ชำระหนี้เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จ ไม่เกิน 12 ปี นับจากวันกู้

สิทธิประโยชน์

หากชำระหนี้ดี คืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยรับชำระ

คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 100,000 บาท

Facebook Comments Box