รวมสินเชื่อออนไลน์ให้ท่านละ 20,000 บาท

กู้เงินออนไลน์ ยืมเงินด่วนฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในช่วงนี้ เพราะตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งทำให้สภาพคล่องการใช้เงินหายไป โดยปัจจุบันการกู้เงิน ถูกกฎหมาย ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน เนื่องจากมีมิจฉาชีพแฝงตัวปล่อยเงินกู้ หลอกโอนเงินมากขึ้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้ออกเกณฑ์การ กู้เงินออนไลน์ หรือ สินเชื่อดิจิทัล ให้ตอบโจทย์ความสะดวกสบาย ให้กู้ง่าย ได้เงินเร็ว อนุมัติไว มีเงินใช้ทัน

กู้เงินยุคใหม่ ไม่ต้องไปธนาคาร️ แล้วเราจะกู้อย่างไรให้ปลอดภัย? ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แบ่งสินเชื่อส่วนบุคคลยุคใหม่ ออกเป็น “สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan)” และ “สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending)” รวมทั้งข้อแตกต่างของสินเชื่อทั้งสองรูปแบบที่อยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติ จะมีรายละเอียดการกู้อย่างไร และปล่อยเงินกู้ที่ไหนบ้าง ไปดูกัน

​สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล คือ การปล่อยกู้วงเงินขนาดเล็กผ่านช่องทางออนไลน์ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลทางเลือก (alternative data) มาใช้ในการให้บริการสินเชื่อในขั้นตอนของการประเมินความสามารถหรือความเต็มใจในการชำระหนี้ การเบิกจ่ายและรับชำระคืนสินเชื่อ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ทั้งนี้ ให้หมายถึงเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

หลักเกณฑ์กู้สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์
ไม่เกิน 20,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25%
ชำระคืนภายใน 6 เดือน
ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หากชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด
ปัจจุบันขยายวงเงิน รายละไม่เกิน 40,000 บาท ชำระคืนภายใน 12 เดือน จนถึง 31 ธ.ค. 65
ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล
ผู้ที่มีรายได้ประจำหรือผู้ที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น
อนุมัติสินเชื่อรวดเร็วได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติ https://bit.ly/3iFVtSC

​สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ถูกกฎหมาย มีอะไรบ้าง
1.บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด

สินเชื่อ SEasyCash (เอสอีซี่แคช) จาก Shoppee
สินเชื่อ sPayLater ชอปตอนนี้ จ่ายทีหลัง จาก Shoppee
2.บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด

สินเชื่อ Micro credit true money (ไมโครเครดิต ทรูมันนี่) บริการยืมก่อนคืนทีหลัง
3.บริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด (ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ)

4.บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ)

5.บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด

แอปพลิเคชัน เงินทันเด้อ
6.บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

7.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) คือ การให้สินเชื่อระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ ผ่าน plaform ออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวกลางสนับสนุนการก่อให้เกิดการกู้ยืมระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ โดยจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงินและผู้ที่ต้องการให้กู้ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาสินเชื่อ การนำส่งและจ่ายคืนเงินกู้ และการติดตามหนี้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ และเพิ่มทางเลือกในการลงทุน

โดย ธปท. กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องทดสอบการให้บริการในวงจำกัดภายใต้ Regulatory Sandbox จนประสบความสำเร็จ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงและการดูแลผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม จึงจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเพื่อประกอบธุรกิจในวงกว้าง

หลักเกณฑ์กู้สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลออนไลน์
กู้เงินเพื่อการอุปโภคบริโภค ไม่เกิน 1.5-5 เท่าของรายได้
กู้เงินเพื่อประกอบธุรกิจไม่เกิน 50 ล้านบาท
อัตราเบี้ย ไม่เกิน 15% + ค่าธรรมเนียวที่ต้องจ่ายให้ platform
ข้อดีของสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
ผู้กู้สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
เป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ให้กู้ที่จะได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินตามปกติ แม้จะมีความเสี่ยงสูงกว่าก็ตาม
บุคคลที่อยู่ภายใต้ Regulatory Sandbox ของแบงก์ชาติ https://bit.ly/3DlHFo2

สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ถูกกฎหมาย มีอะไรบ้าง
1.​บริษัท ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จำกัด ได้รับอนุมัติเข้าทดสอบ​วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบ

2.บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด​ ได้รับอนุมัติเข้าทดสอบ​วันที่ 28 กันยายน 2563​ ปัจจุบัน​อยู่ระหว่างทดสอบ​

​3.บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด ได้รับอนุมัติเข้าทดสอบ​วันที่ 28 กันยายน 2563 ​​ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบ

Facebook Comments Box