สินเชื่อ ธกส. ไว้ใช้ฉุกเฉิน สมัครได้เลยผ่านไลน์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท
โดยการปล่อยกู้เงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

อัตราดอกเบี้ย 0.1 ต่อเดือน

วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท

ชำระคืนไม่เกิน 18 เดือน

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก

สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2

ระยะเวลาการชำระ

ปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน นับแต่วันกู้

กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 18 เดือน นับจากวันกู้

สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนดังนี้

รายเดือน 24 งวด การส่งชำระต่องวด 429.17 บาท

ราย 3 เดือน 8งวดการส่งชำระต่องวด 1,287.50 บาท

ราย 6 เดือน 4งวด การส่งชำระต่องวด 2,575.00 บาท

ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อฉุกเฉิน

เลือกเมนู การ ลงทะเบียน รับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส

กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

รอนัดหมายจากธนาคาร SMS และเตรียมหลักฐานการทำสัญญา

บัตรประชาชนตัวจริง หมายเลขโทรศัพท์ สำเนาบัตรประชาชน กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีเงินฝากธ.ก.ส.

จัดทำสัญญากู้เงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย เริ่มทำสัญญาตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ SMS

ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A mobile บัตรเครดิตหรืบัตร ATM

วิธีขอกู้สินเชื่อฉุกเฉินจากธ.ก.ส.

ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทาง LINE BAAC Family เท่านั้น
สามารถค้นหาได้จาก ID : baacfamily

Facebook Comments Box