ธ.ก.ส. ผ่านง่าย ไม่ต้องไปธนาคาร ที่ไหนไม่ผ่านมาที่นี่ได้เลย

ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.” ยังเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” สามารถ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” วงเงินรายละ 10,000 บาทได้ หลังเปิดโครงการตั้งเเต่ช่วงต้นปี 2564 เเต่ยังมีวงเงินคงเหลือจากวงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท

ทำให้ผู้ที่สนใจเเละมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด สามารถขอสินเชื่อนี้ได้ โดย “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” รวบรวมรายละเอียดเเละเงื่อนไขของสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 พร้อมช่องทางการขอสินเชื่อก่อนปิดโครงการ 31 ธ.ค. 64

ข้อมูลสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ณ วันที่ 12 พ.ย. 64 ในเว็บไซต์มาตรการด้านการเงินเพื่อดูเเลเเละเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เเละอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ กระทรวงการคลังระบุว่า “ยังมีเงินคงเหลือ”

รายละเอียดสินเชื่อ

– วงเงินสินเชื่อสูงสุด รายละไม่เกิน 10,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ยเเบบคงที่ 0.35% ต่อเดือน

– ปลอดชำระต้นเงินเเละดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนเเรก

– ไม่ต้องใช้หลักประกัน

– ส่งชำระคืน 3 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

– สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

– เป็น “เกษตรกรรายย่อย” เเละลูกจ้างภาคการเกษตร

– มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน

– เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ช่องทางขอสินเชื่อ

1. LINE Official “BAAC Family”

2. เว็บไซต์ www.baac.or.th

3. Call Center 02 555 0555

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

ดำเนินการได้ภายใน 31 ธันวาคม 2564

Facebook Comments Box