กรุงศรี ให้ยืมไม่มีอั้น ใครที่กำลังเดือดร้อนเช็คที่นี่

 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ว่า ธนาคารได้เตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าที่มีประวัติการชำระดีต่อเนื่อง3 ปี

โดยจะได้รับเงินคืน 500 บาท ภายใต้เงื่อนไขสัญญาสินเชื่อต่ำกว่า 200,000 บาท นอกจากนี้จะเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษช่วงปีใหม่เพิ่ม ลุ้นรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท 20 รางวัลด้วย

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาในรายละเอียด

“อย่างไรก็ดี สิ่งที่ออมสินจะเน้นดำเนินการมากที่สุดในช่วงปลายปีนี้ และปี 2565 คือการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน

แรงงานที่ออกจากระบบในช่วงโควิด-19 แล้วกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิม โดยออมสินจะเข้าไปช่วยสร้างทักษะ อบรมอาชีพในด้านต่าง ๆ ให้ ผ่านสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ วงเงินรวม 5,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี กู้ได้สูงสุด 300,000 บาทต่อราย” นายวิทัยกล่าว

ขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธาน ได้อนุมัติโครงการชำระดีมีคืน วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินของลูกค้าจากผลกระทบจากเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด

ทั้งนี้เพื่อจูงใจให้ลูกค้าที่มีศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ได้มีโอกาสได้รับเงินสดกลับทันทีเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ และเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าด้วย

สำหรับเงื่อนไข จะต้องเป็นลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ชั้นปกติ หรือชั้นกล่าวถึงพิเศษ(SM) และดอกเบี้ยที่รับรู้รายได้เป็นเกณฑ์คงค้าง โดยคาดว่ามีลูกหนี้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 3 ล้านราย ซึ่งจะได้รับการคืนดอกเบี้ย 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงแต่ไม่เกิน1,000 บาทต่อราย สำหรับลูกค้าที่ชำระหนี้ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2564-31 มี.ค. 2565 ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าโดยตรง

ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการต้องเป็นสัญญาที่มีเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2564 เว้นแต่สัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล

“นอกจากนี้ ยังมีโครงการนาทีทองลูกค้าเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) เพื่อช่วยลดภาระหนี้ โดยลดภาระการจ่ายชำระดอกเบี้ยให้บางส่วน มีเงื่อนไขโครงการว่าต้องเป็นลูกหนี้ NPLs หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีสถานะหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ย หรือรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเป็นเกณฑ์เงินสด จะได้ลดดอกเบี้ย เมื่อลูกหนี้ชำระดอกเบี้ยได้ตามอัตราการลดดอกเบี้ยโครงการ ตั้งแต่ 10-50% ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2564-31 มี.ค. 2565” แหล่งข่าวกล่าว

ด้านนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.ได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ 2565 สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านของ ธอส.ที่มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม 48 เดือน (นับถึงงวดเดือน พ.ย. 2564) โดยจะต้องมีการชำระเงินงวดสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน

ซึ่งของขวัญแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้รับเงิน 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้)

ส่วนกรณีลูกค้ารายย่อย ต้องชำระเงินงวดผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL ในงวดชำระเดือน พ.ย.-งวดชำระเดือน ธ.ค. 2564 และกรณีลูกค้าสวัสดิการ ให้หักเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระผ่านหน่วยงานตามปกติ

ส่วนลูกค้ามีแอป GHB ALL หรือสมัครใช้งานใหม่ ที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายในเดือน พ.ย. 2564 สำหรับรับโอนเงินของขวัญปีใหม่

และกลุ่มที่ 2 ได้รับเงิน 500 บาท โดยลูกค้าต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับสิทธิในกลุ่มที่ 1 (ที่ได้รับสิทธิ์เงิน 1,000 บาท) มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้) กรณีลูกค้ารายย่อยต้องชำระเงินงวดผ่านแอป GHB ALL ในงวดชำระเดือน ธ.ค. 2564 หรืองวดชำระเดือน ม.ค. 2565 และกรณีลูกค้าสวัสดิการ ให้หักเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระผ่านหน่วยงานตามปกติ

ส่วนลูกค้าที่ไม่เคยมีแอป GHB ALL ให้สมัครใช้งาน GHB ALL และเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ภายในเดือน ธ.ค. 2564 หรือเดือน ม.ค. 2565 สำหรับรับโอนเงินของขวัญปีใหม่

ธอส ลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ผ่อนชำระดีย้อนหลัง 48 เดือน (นับถึง พ.ย. 64) กลุ่มที่ 1 รับเงิน 1,000 บาท *ลูกค้าวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท สถานะบัญชีปกติ

ไม่เคยปรับโครงะล้างหนี้ กลุ่มที่ 2 รับเงิน 500 บาท **ลูกค้าที่ไม่ได้รับสิทธิในกลุ่มแรก สถานะบัญชีปกติ ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้

 

ธ.ก.ส. โครงการนาทีทอง โครงการชำระดีมีคืน ลดดอกเบี้ยสู้โควิดปีบัญชี 64 ลูกค้าที่มีวินัยการเงินดี เมื่อชำระดอกเบี้ยได้ตามอัตราที่กำหนด รับเงินสดไปใช้จ่ายในครัวเรือน ลดดอกเบี้ย 10-50% 1,000 บาท เริ่ม 15 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 เริ่มโอนเข้าบัญชี 15 6.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 หรือจนกว่าเต็มกรอบวงเงิน 1,200 ล้านบาท

ออมสิน คืนเงินสด ให้ลูกค้าที่มีประวัติชำระดีต่อเนื่อง 3 ปี วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาท ‘คนละ 500 บาท’ เปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษช่วงปีใหม่ “ลุ้นธางวัลพิเศษ 20 ล้านบาท’

 

 

สินเชื่ อกรุงศรี ให้ยืมไม่อั้น 2,000,000 เพื่อทุกคน อนุมัติง่าย ดอกต่ำ หลักท รัพย์ไม่ต้อง

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมั คร

อายุ 20 – 59 ปี

พนักงานที่มีร ายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป

เจ้าของกิจการมีร ายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 าทขึ้นไป

อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบี ยน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้ าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกส ารการสมั คร

กรณีพนักงานที่มีร ายได้ประจำ

สำเนาบัตรประชาช น

สลิปเ งินเดือนฉบับล่ าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงิ นเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

สำเนาบัญชีเ งินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน

(กรณีที่มีร ายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงิ นเดือน ขอสำเนาบัญชีเ นฝากที่มีร ายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

สำเนาบัญชีเงิ นฝากหน้าแรกของธนาค ารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้ส มัครที่จะให้ธนาค ารโอนเ งินเข้า

(เฉพาะผู้สมั ครที่ขอรับเงิ นกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงิ นฝากทันทีที่สินเชื่ อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาช น

หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีร ายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัญชีเงิ นฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

ใบทะเ บียนการค้ า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

สำเนาบัญชีเงิ นฝากหน้าแรกของธนาค ารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมั ครที่จะให้ธนาค ารโอนเงิ นเข้า

(เฉพาะผู้ส มัครที่ขอรับเงิ นกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงิ นฝากทันทีที่สินเ ชื่อได้รับอนุมัติ)

หากท่านสนใจอ่านร ายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทางเว็บไซต์

https://www.krungsri.com/th/personal/loans/personal-loans/revolving-loan/contact#section4

Facebook Comments Box