ธกส. เปิดลงทะเบียน โครงการแก้หนี้นอกระบบ สมัครได้ที่นี่

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
เปิดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่3
สำหรับประชาชน
ที่ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า
(สูตร AA : AstraZeneca – AstraZeneca) ครบสองเข็ม
โดยได้รับเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
จากทุกศูนย์ฉีด

วัคซีนที่จะได้รับเข็มที่ 3
เป็นชนิดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา (Pfizer/Moderna)
ตามที่ศูนย์ฯ จะได้รับจัดสรรจากกรมควบคุมโรค

(อนึ่ง – สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนสูตร AA ครบ2 เข็ม
จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเดิม
ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนจองคิวอีก
เมื่อครบกำหนดวันที่สามารถรับเข็ม 3 ได้
ทางศูนย์ฯ บางซื่อจะทยอยส่ง sms
แจ้งกำหนดมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ท่านเองค่ะ)

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand เปิดเผยถึง โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ของ ธ.ก.ส. ซึ่งทางธนาคาร เปิดให้เกษตรกร หรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ ยื่นกู้เพื่อนำเงินไปแก้ไขหนี้นอกระบบ รายละเอียดสินเชื่อโครงการ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบมีดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

มีสัญชาติไทย
เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ

วงเงินกู้โครงการ

กรณีสงวนที่ดินทำกิน รายละไม่เกิน 150,000 บาท โดยต้องนำที่ดินดังกล่าวมาจดจำนองกับธนาคาร
กรณีชำระหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 100,000 บาท


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 12 ต่อปี

ระยะเวลาชำระหนี้

ชำระหนี้เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จ ไม่เกิน 12 ปี นับจากวันกู้
สิทธิประโยชน์

หากชำระหนี้ดี คืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยรับชำระ
คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 100,000 บาท

Facebook Comments Box