การเงินออมสินให้ยืม 30,000 ผ่อนเเค่ 1,000 บาท/เดือน

ออมสินให้ยืม 30,000 ผ่อนเเค่ 1,000 ได้ทุกอาชีพ อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่ต้องมีคนค้ำ รายเอียดดังนี้ ธนาคาร ออมสิน นอกจากสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว ออมสินยังมี บริการ สินเชื่อ เอนกประสงค์ ในรูปของวงเงิน สินเชื่อ หมุนเวียน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไป ใช้จ่าย เพื่อการ อุปโภคบริโภคตามความต้องการ นั่นก็คือ สินเชื่อบัตรกดเงินสด People card ใครที่สนใจ ไปดูรายละเอียดเงื่อนไขการกู้ยืมกันเลย

สินเชื่อบัตรกดเงินสด People card ให้วงเงิน สูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมี หลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ย ตามจำนวนเงิน และจำนวน วันที่เบิก ใช้จริง ในอัตรา ดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ

สิทธิประโยชน์

1.วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

2. ฟรี! ค่าธรรมเนียม

3.วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท
รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร


Thai baht banknotes and coins. Savings and investing concept

วงเงินสูงสุด

*ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

**รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

1.เป็นคนไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
2. รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
3.ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี

อายุงาน ดังนี้

1. ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน ในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
2. ผู้ประกอบอาชีพ อิสระ / เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

1.สำเนาบัตรประชาชน
2. ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน
3. Statement หรือสำเนาบัญชี เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด
4. บัญชีที่ระบุชื่อ และ เลขที่บัญชี

อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. เอกสาร แสดงการดำเนิน ธุรกิจ 1 ปี
3. ต้นฉบับ/สำเนาเอกสาร แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
4. Statement หรือสำเนา บัญชี ธนาคาร ในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้า สมุดบัญชี ที่ระบุชื่อ และ เลขที่บัญชี

ระยะเวลาการอนุมัติ สินเชื่อ

1. จากการหาข้อมูล พบว่า บัตรกด เงินสด ออมสิน ใช้เวลา ในการ อนุมัติวงเงิน เฉลี่ยที่ ประมาณ 1 เดือน ขึ้นไป

2. สามารถติดต่อ ขอทำบัตรกดเงิ สด People Card ได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

หรือที่เว็บไซต์ ธนาคาร ออมสิน https://www.gsb.or.th/personals/people-card/

Facebook Comments Box