เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 ธกส.ให้เลย เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

เงินช่วยเหลือชาวนา ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20 ไร่ ข่าวด่วน นบข. ไฟเขียว ประกันรายได้ข้าวปี 3 ชาวนาเฮลั่นทั้งประเทศ
กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอครม.อนุมัติโครงการ ช่วยเหลือชาวนา 4.69 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 89,402.30 ล้านบาท
ตรวจสอบเงื่อนไข ราคาประกัน พร้อมช่องทางเช็คสิทธิได้ที่ www.farmer.doae.go.th

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 หรือ ประกันรายได้ข้าว ปี 3 หลังจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564 ได้เห็นชอบโครงการเป็นที่เรียบร้อย

ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะเสนอให้ที่ประชุมทคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติโครงการในเร็วๆนี้ เพื่อช่วยเหลือชาวนา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.69 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 89,402.30 ล้านบาท

เงื่อนไข ประกันรายได้ข้าว 2564/65
ราคาความชื้นไม่เกิน 15%
ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้น ข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่
เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหลังปลูก 15-60 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ตุลาคม 2564 และภาคใต้ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เบื้องต้นกำหนดจ่ายเงินงวดแรกวันที่ 15 ต.ค. 2564 มีทั้งหมด 33 งวด
งวดสุดท้ายวันที่ 27 พ.ค. 2565


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.” จ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วันทำการ

ราคาประกันรายได้ข้าว 2564/65
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน จำนวนครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

วิธีเช็คสิทธิเกษตรกร
1.เข้าไปที่ www.farmer.doae.go.th
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3.กดค้นหา
4.ระบบจะแจ้งว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วหรือไม่

เช็คสิทธิประกันรายได้ข้าว ปี 3 คลิก www.farmer.doae.go.th

Facebook Comments Box