สินเชื่อกสิกรให้ยืมทันที 80,000 บาท ผ่อนสบายมาก

เงื่อนไขลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” 2565 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นปี 2565

เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ ของประชาชน ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีรายได้น้อยนั้น

 

 

สำหรับการลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” 2565 สามารถลงได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) , ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

 

ซึ่งการลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกธนาคารที่สะดวกได้ตามรายชื่อดังกล่าว โดยแสดงหลักฐานยืนยันตนด้วยบัตรประชาชน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น รายได้ ทรัพย์สิน หนี้สินและอื่นๆ และเก็บหลักฐานไว้ยืนยันการลงทะเบียน

 

เงื่อนไขลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 2565 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท
ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่
หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบให้ใช้ “บัตรประจำตัวประชาชน” แบบสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ เพื่อให้ความสะดวกกับประชาชนในการใช้จ่าย สำหรับหลักเกณฑ์พิจารณารอบใหม่คาดว่ารอบใหม่นี้จะมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเป็นประมาณ 15 ล้านคน

 

CR : กระทรวงการคลัง

 

สินเชื่อกสิกร Xpress Cash เป็นช่องทางดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณ มีเงินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือช่วงเวลาเร่งด่วนที่จำเป็นมาก ๆ ก็คือบัตรกดเงินสด ซึ่งมีสถาบันการเงินหลายแห่ง นำเสนอได้อย่างน่าสนใจ บัตรกดเงินสดกสิกร ก็จัดเป็นบัตรกดเงินสดอีกประเภท ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ๆ เพราะเป็นบัตรที่ช่วยเรื่องการเงินได้รวดเร็ว อนุมัติเมื่อไหร่กดเงินใช้ได้ทันที แต่ก็มีคำถามตามมาว่าการอนุมัติกี่วัน จึงจะได้ รวมถึงมีขั้นตอนสมัครอย่างไร ต้องมีฐานเงินเดือนเท่าไหร่ เรามารวมเอาไว้ให้แล้ว

สำหรับคนที่ต้องการสมัครบัตรกดเงินสดกสิกร เวลานี้สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วเพียงแค่เข้าไปยังหน้าเว็บของกสิกร จากนั้นเลือกบัตรเงินด่วน พอเข้ามายังหน้าดังกล่าวจะมีปุ่มสีเขียวด้านขวามือที่เขียนว่า “สมัครออนไลน์” ก็กดเข้าไปและทำตมขั้นตอนต่าง ๆ ได้เลย

จุดเด่น

สามารถเพิ่มบัตรเงินด่วน Xpress Cash เอาไว้บนแอปพลิเคชั่น K PLUS ก็ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านมือถือได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ

สามารถเปลี่ยนยอดการซื้อสินค้าเป็นการผ่อนจ่ายแบบรายเดือนผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS ได้เลย

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ๆ เพียงแค่แสนละ 50 บาท / วัน

สามารถเริ่มต้นชำระคืนเงินขั้นต่ำได้ 3% และ 5% แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 200 และ 500 บาท

หากใช้การผ่อนชำระด้วยการหักเงินในบัญชีของกสิกร จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า

คุณสมบัติเบื้องต้นของการสมัคร บัตรกดเงินสดกสิกร

เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20-70 ปี เท่านั้น

พนักงานประจำต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท ต่อเดือน

เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อเดือน

อายุการทำงานของพนักงานประจำ 6 เดือนขึ้นไป ส่วนเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัครก็เหมือนกับการสมัครสินเชื่อทั่วไป

สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการพร้อมทะเบียนบ้าน / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี),

เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน เอกสารแสดงแหล่งที่มารายได้ต่าง ๆ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ), รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัตรกดเงินสดกสิกร

อัตราดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดกสิกรไม่เกิน 28% ต่อปี ขึ้นอยู่กับวงเงินและประเภทการชำระ

ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

วงเงินจะอนุมัติหลังจากธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนทุกอย่างและถูกต้องเป็นเวลา 7 วัน

Facebook Comments Box