A Money สินเชื่อให้ยืม 15,000 เอาไปใช้ก่อน คืนทีหลัง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2564
.
– ซื้อสินค้า (วงเงินประจำเดือน+เพิ่มกำลังซื้อ) 700-800 บาท (ใช้ได้ 1-31 ธ.ค.64)
.
– ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท (ใช้ได้ 1-31 ธ.ค.64)
.
– ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
.
– เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน สำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าในเดือน พ.ย.64 ไม่เกินเกณฑ์ 315 บาท (เงินเข้า 18 ธ.ค.64 กดเป็นเงินสดได้)
.
– เงินช่วยค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน สำหรับบ้านที่ใช้น้ำประปาในเดือน พ.ย.64 ไม่เกินเกณฑ์ 315 บาท (เงินเข้า 18 ธ.ค.64 กดเป็นเงินสดได้)
.
– เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท (เงินเข้า 22 ธ.ค.64 กดเป็นเงินสดได้)

สมัครง่าย อนุมัติไว รับบัตรได้ทันที บัตรกดเงินสดประเภทสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล (Revolving Loan) ที่พร้อมจะเคียงข้างคุณในทุกช่วงจังหวะของชีวิต ตั้งเเต่วัยเริ่มทำงาน เพื่อสนับสนุนทุกความปรารถนาให้เป็นจริง

อีกทั้งยังมอบเงินสำรองสำหรับโอกาสพิเศษเเละยามจำเป็น ให้ชีวิตคุณง่ายเเละสะดวกสบายยิ่งขึ้น เอมันนี่พร้อมให้คำปรึกษาเเละดูเเลคุณด้วยความจริงใจ

วงเงินอนุมัติ (มีผลบังคับใช้ตั้งเเต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป)

อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยตั้งเเต่ 30,000 บาทขึ้นไป เเละวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท (การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคล ฯ เป็นไปตามเงื่อนไขเเละข้อกำหนดของบริษัทฯ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

– มีสัญชาติไทย

– อายุ 20-60 ปี

– รายได้ประจำตั้งเเต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

– มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

– มีที่อยู่ เเละที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการตัวจริง

2. เอกสารเเสดงรายได้

2.1 รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร

– สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง ( ที่เเสดงเงินเดือนล่าสุด หรือ ออกไม่เกิน 2 เดือน ) หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(50ทวิ) ปีล่าสุด ตัวจริง

– บัญชีธนาคารที่เเสดงเงินเดือน ย้อนหลัง3 หรือ 6 เดือนล่าสุด ติดต่อกันตัวจริง

2.2 รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร

– สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง (ที่เเสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)

หมายเหตุ:

1. กรณีลูกค้ายื่นบัตรข้าราชการที่ไม่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิด ให้ยื่นสำเนาทะเบียนบ้านประกอบ

2. กรณียื่นเอกสาร หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ให้เเนบ บัญชีธนาคารที่เเสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

ข้อกำหนดเเละเงื่อนไขเป็นเเนวปฏิบัติให้กับผู้ถือบัตรกดเงินสด A money ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเบิกเงินสดมาใช้ รายละเอียดจะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าเมื่อลืมรหัสผ่านบัตรเสียหาย หรือ สูญหาย ต้องติดต่อสาขาใกล้บ้านอย่างไรเพื่อให้ท่านมีความสะดวกต่อการเบิกถอนเงินสดมาใช้งานในเเต่ละครั้ง

การรับบัตร เเละการเก็บรักษาบัตร

ยื่นปุ๊บรับบัตรปั๊บ

หลังจากยื่นเอกสารการสมัครครบถ้วนจะได้รับบัตรกดเงินสด A money ทันที ทั้งนี้ บัตรจะยังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติ โดยบริษัทฯ เเจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อผ่านทางข้อความ(SMS) ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในใบสมัคร

ตรวจเเละเซ็น

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของบัตรกดเงินสด A money พร้อมลงลายมือชื่อในช่องลายเซ็นด้านหลังบัตรทันที ด้วยปากกาลูกลื่น

เปิดใช้ทันที ตลอด 24 ชม.

เมื่อบัตรกดเงินสด A money ได้รับการอนุมัติ กรุณาเปิดใช้บริการบัตรกดเงินสด A money ทันที เมื่อบัตรได้รับการอนุมัติผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หมายเลข 0-2004-5000 กด *2 ตลอด 24 ชั่วโมงกรณีไม่เปิดใช้บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรบัตรจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

เพื่อความปลอดภัย

ไม่ควรเก็บบัตรกดเงินสด A money เเละรหัสส่วนตัว(PIN)4 หลักไว้ในที่เดียวกัน รหัสกดเงินสดเป็นรหัสส่วนลับส่วนบุคคล ไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบรวมถึงไม่มอบหรือโอนบัตร เเละหมายเลขหน้าบัตรให้บุคคลอื่นใช้เเทนรหัสบัตรกดเงินสด A money
รหัสส่วนตัว (PIN) 4 หลัก

ที่ใช้ควบคู่กับบัตรกดเงินสด A money สำหรับการเบิกถอนเงินสดที่ ตู้ ATM A money หรือ ธนาคารพันธมิตร

การเปลี่ยนรหัสส่วนตัว (PIN)

ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสส่วนตัว (PIN) 4 หลักได้ที่เครื่อง ATMของ A money หรือ ติดต่อสำนักงานสาขา A money

การขอทำบัตรใหม่

กรณีบัตรสูญหาย หรือถูกขโมย

1. โทรอายัดบัตรที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2004-5000 ช่วงเวลาทำการ 09.00-18.00 น. ทุกวัน

2. เตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ติดต่อสำนักงานสาขา A money เพื่อขอออกบัตรใหม่

– กรณีบัตรชำรุด หากบัตรกดเงินสด A money ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากบัตรหักหรือ เเถบเเม่เหล็กเสีย หรือสาเหตุอื่นๆกรุณาติดต่อสำนักงานสาขา A money

– กรณีอื่นๆ เช่น ลืมรหัส, กดรหัสผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง กรุณาติดต่อสำนักงานสาขา A money

Facebook Comments Box