สินเชื่อไทรทอง กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ธนาคารออมสิน กู้ปีนี้ผ่อนปีต่อไป สูงสุด 10 ล้านบาท ปราศจากเงินต้นเเละดอกนาน 6 เดือน เช็กข้อจำกัดถึงที่เหมาะนี่

ภาพอธิบายไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ได้รับความพอใจไม่น้อย สำหรับสินเชื่อไทรทองสารพัดประโยชน์ จาก ธนาคารออมสิน โดยมีจุดแข็งก็คือ

ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท เเละปลอดเงินต้นเเละดอกนาน 6 เดือน

นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเเบ่งค่อยภาระหน้าที่ค่าครองชีพภายใต้เหตุการณ์ 19 โดยมีเนื้อหาดังนี้

ลักษณะเด่นสินเชื่อไทรทองสารพัดประโยชน์
– เพื่อการอุปโภคบริโภค

– เพื่อไถ่ถอนจำนำจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีเป้าประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

– เพื่อใช้สำหรับการดำรงชีพ ที่ไม่ใช่สำหรับการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

เนื้อหาสินเชื่อ

กรณีใช้บุคคลรับรอง

ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของค่าจ้างรายเดือน หรือรายได้เฉลี่ย เเละไม่เกินรายละ 300,000 บาท

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ให้กู้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

– ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมตึก

– ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องพัก

– ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

– ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินที่สวน ที่ไร่ นา

อัตราค่าดอกเบี้ย

– ปราศจากจ่ายเงินต้นเเละดอก 6 เดือนเเรก

– เดือนที่ 7-24 ผ่อนส่งล้านละ 5,500 บาทต่อเดือน (ดอกเฉลี่ย 5.665% ต่อปี)

– ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันนี้ MRR

ของธนาคารออมสินพอๆกับ 6.245%) หรือคิดอัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ที่

4.914% ต่อปี ในกรณีผู้กู้ประสงค์ทำสัญญาประกัน

เพื่อคุ้มครองปกป้องวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ที่แบงค์ระบุ

ช่วงเวลาผ่อนส่ง

ไม่เกิน 25 ปี

นับตั้งเเต่เดือนที่จำต้องจ่ายเงินกู้เเละดอกงวดเเรกตามที่ได้มีการกำหนดในข้อตกลง

โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

– กรณีใช้บุคคลรับประกัน ช่วงเวลาจ่ายเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

– กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ช่วงเวลาจ่ายเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

เนื้อหาการสมัคร

– จะต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพเเละรายได้เเน่นอน

– มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เเละเมื่อรวมอายุผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินคืน จำเป็นต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน

กรณีใช้บุคคลรับประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันควรมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป เเละเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้ จำเป็นต้องไม่เกิน 60 ปี

(2) มีถิ่นที่อยู่เเน่นอนสามารถติดต่อได้

(3) มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

– เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีเงินเดือนตั้งเเต่ 18,000 บาทขึ้นไป

– เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบุคลากรหน่วยงานของรัฐ หรือข้าราชการ

หรือบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งเเต่ 25,000 บาท ขึ้นไป

– เป็นบุคลากรคนที่มีรายได้จากการทำงานประจำของบริษัทเอกชนที่มีความยั่งยืนเเละมีเงินเดือนตั้งเเต่ 30,000 บาทขึ้นไป

– เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมตึก หรือห้องพัก หรือที่สวน ที่ไร่ นา มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

(2) ตั้งอยู่ในเเหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า

สาธารณูปโภคอื่นๆตามสิ่งที่จำเป็น เเละมีทางสาธารณประโยชน์

ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สบาย

(3) กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ นา จำเป็นต้องไม่มีลักษณะเป็นสถานที่รกร้างว่างเปล่า

ดังนี้ ผู้กู้จำเป็นที่จะต้องได้รับอนุมัติเเละจัดทำนิติกรรมคำสัญญาให้เเล้วเสร็จด้านในวันที่30 เดือนธันวาคม 2564

โดยสามารถติดต่อยื่นกู้ที่สาขาธนาคารออมสินทุกเเห่งทั่วราชอาณาจักร

ได้ตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป หรือถามรายละเอียดอื่นๆที่ GSB Contact

Facebook Comments Box