สินเชื่อกสิกรเคาะให้ยืม 30,000 บาทผ่อน 600 บาท/เดือน

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศปรับสูตรวัคซีนโควิด ฉีดฟรี “ไฟเซอร์-โมเดอร์นา” เริ่ม 26 พ.ย.นี้ ลงทะเบียนผ่าน 4 ค่ายมือถือ

วันนี้ (25 พ.ย.) ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ ประกาศปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนหลักที่ให้บริการในเข็มต่างๆ ดังนี้ เข็มที่ 1, 2, 3 เป็นชนิดวัคซีน Pfizer และ / หรือ Moderna ทั้งนี้ ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ยังต้องการได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca หรือ Sinovac โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ เด็กอายุ 12 – 18 ปี ให้บริการเป็นชนิดวัคซีน Pfizer เท่านั้น

ประชาชนสามารถนัดจองคิวผ่านเครือข่ายมือถือทั้ง 4 ค่าย ดังนี้

 

AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine
TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/
DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอปฯ และ เว็บไซต์ https://app.dtac.co.th/vaccine/index.html
NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

 

Founding Bank เปิดให้ลงทะเบี ยนสมั ครสินเชื่ อ 30,000, 600/เดือน แบบผ่อนชำระ

เงิ นกู้ทันทีจากธนาค ารกสิกรไทย ไม่ว่าจะบริโภคหรือบริษัทสามารถยืมเ งินในกรณีฉุกเฉิ นได้เมื่อผู้กู้สะดวกชำระหนี้ ตั้งแต่เ งินไปจนถึงการเดินทาง

 

ตั้งแต่การแต่งหน้าไปจนถึงการทำผม คุณสามารถทำทุกอย่ างที่ต้องการได้

หรือซื้อของใช้สำหรับการเดินทางแบบครอบครัว บัตรเครดิต หรือเติมเงิ นอื่นๆ

คุณจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของค่ าธรรมเนียมตามเงื่อนไขโดยการสมั ครแอปพลิเคชั นนี้แอปพลิเคชั นจะง่าย

ตร าบใดที่ใช้บัตรประชาช นก็มีบัญชีเงิ นฝากของผู้กู้ เป็นบัญชีเงิ นฝากที่สามารถยืมผ่ านธนาค ารกสิกรไทยเท่านั้น

ต้องกู้เงิ นเดือนเท่าไหร่?

ในการสมั ครสินเชื่ อเงิ นด่วนด่วน เงินเดือนพื้นฐานต้องมากกว่า 15,000 บ าท และคุณต้องกู้เ งินเพิ่ม

ข้อดีคือ คนที่ไม่มีหลักประกันสามารถขอสินเ ชื่อโดยไม่มีการค้ำประกันได้เท่านั้นโดยไม่รบกวนผู้อื่น

จากนั้นไปที่สาขาของธนาค ารกสิกรไทย ไปธนาค าร กสิกรไทย ไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้บ้ านหรือไม่ก็ตาม

หรือต่างจังหวัด เดินทางสะดวก ดอกเบี้ยถูกสุดในช่วงนี้ 15% ของระยะเวล าสัญญาทั้งหมด ดอกเบี้ยวันแรกยังหลักร้อย

อัตร าส่วนเงิ นกู้เพียง 330 บ าทต่อเดือน โปรดทร าบว่าธนาค ารกสิกรไทยมีเงิ นเดือนมากกว่าเจ็ดเดือน

ไม่ต้องยื่นเอกส ารร ายได้

หรือคุณไม่จำเป็นต้องขยายบัญชีเงิ นเดือนและใบแจ้งยอดของคุณ

Facebook Comments Box