เปิดลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียน บูส AZ เข็ม 3สำหรับคนฉีด Sino เริ่มลงทะเบียน 10 พ.ย. นี้
เมื่อวันที่ 8 พย 64 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3 สำหรับประชาชนที่ฉีด sino ฟาร์ม-ซิโนแวค ครบ 2 เข็ม

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียวันที่ 10 พฤศจิกายน 64 ผ่าน 4 ค่ายมือถือ จากการฉีดสูตรต่อไปนี้

 

สแกน QR code ตามเครื่อข่ายที่ท่านใช้

– เข็ม 1 ซิโนแวค + เข็ม 2 ซิโนแวค

-เข็ม 1 ซิโนฟาม + เข็ม 2 ซิโนฟาม

– เข็ม 1 ซิโนแวค + เข็ม 2 ซิโนฟาม

– เข็ม 1 ซิโนฟาม + เข็ม 2 ซิโนแวค

โดยจะเริ่มฉีด 13- 30 พย 64 ตั้งแต่เวลท 9.00-17.00

 

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand เปิดเผยถึง โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ของ ธ.ก.ส. ซึ่งทางธนาคาร เปิดให้เกษตรกร หรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ ยื่นกู้เพื่อนำเงินไปแก้ไขหนี้นอกระบบ รายละเอียดสินเชื่อโครงการ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบมีดังนี้
คุณสมบัติผู้กู้

มีสัญชาติไทย
เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ

วงเงินกู้โครงการ

กรณีสงวนที่ดินทำกิน รายละไม่เกิน 150,000 บาท โดยต้องนำที่ดินดังกล่าวมาจดจำนองกับธนาคาร
กรณีชำระหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 100,000 บาท


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 12 ต่อปี
ระยะเวลาชำระหนี้

ชำระหนี้เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จ ไม่เกิน 12 ปี นับจากวันกู้
สิทธิประโยชน์

หากชำระหนี้ดี คืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยรับชำระ
คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 100,000 บาท

Facebook Comments Box