ไทยพาณิชย์-เอไอเอส จับมือสร้างสินเชื่อใหม่ AISCB เช็ครายละเอียดสมัครได้ที่นี่

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ในหนังสือเลขที่ บลต. 640095 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง

การบรรลุข้อตกลงร่วมทุนระหว่างธนาคารและบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส นั้น

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่นี้ ร่วมกับเอไอเอสต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ชื่อบริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด (AISCB)

โดย AISCB มีทุนจดทะเบียน จำนวน 600 ล้านบาท

และมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Lending)

เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ AISCB จะถือเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ่งธนาคารถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 50

Facebook Comments Box