สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนสบายมาก

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา กระทบต่อความเป็นอยู่ของลูกค้า และประชาชนเป็นวงกว้าง ธนาคารออมสินจึงได้ออกมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่ ซึ่งเป็นมาตรการที่ธนาคารออมสินออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าของธนาคารในพื้นที่ 26 จังหวัด ที่บ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย มีความเดือดร้อนในการดำรงชีพ โดยให้วงเงินกู้ฉุกเฉิน เงื่อนไขผ่อนปรน และอัตราดอกเบี้ยต่ำ ประกอบด้วย

1. สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-5=0.85% ต่อเดือน ปลอดชำระคืนเงิน 3 เดือนแรก ระยะเวลาผ่อนชำระ 3-5 ปี กรณียื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือน นับแต่วันประสบภัยพิบัติได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

2. สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท ของราคาประเมินอาคารในส่วนที่จะต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-3=3.00% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4=0.75% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

3. สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านทดแทนที่ได้รับความเสียหาย ใช้บ้าน/ที่ดิน สวนไร่นา/คอนโด ที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

4. สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ วงเงินกู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิม แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR ต่อปี ปีแรกชำระแต่ดอกเบี้ยไม่ต้องชำระเงินต้น ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ และผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารออมสิน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th, facebook : GSB Society หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115

Facebook Comments Box